ID článku : 00223471 / Naposledy upravené : 23.01.2020

[Vyriešené] Zvukové spätné kanály (ARC) systému domáceho kina Problémy so zvukom na televízoroch so systémom Android Android (modely 2016-2018) po aktualizácii Android ™ 8.0 Oreo ™

  S radosťou vám oznamujeme, že tento problém je teraz vyriešený. Ak máte nainštalovaný firmware v6.5830 (Android 8.0 Oreo), stiahnite si najnovší firmvér pre váš televízor:

  Ak po prvýkrát upgradujete na Oreo, najnovší firmware prinesie množstvo výhod. Kompletný zoznam funkcií a výhod alebo možnosť prevzatia tohto firmvéru nájdete na stránke produktu konkrétneho televízora.

  Ďakujeme za trpezlivosť a ospravedlňujeme za prípadné spôsobené nepríjemnosti.

   


  Problémy s reprodukciou zvuku prostredníctvom funkcie spätného zvukového kanála (ARC) systému domáceho kina v televízoroch Sony Android (modely z rokov 2016–2018) po aktualizácii na systém Android™ 8.0 Oreo™

  Sme si vedomí možných problémov so zvukom pri prehrávaní prostredníctvom portu ARC pripojeného k reproduktorovému panelu, A/V prijímaču alebo systému domáceho kina, a to po zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

  Naši inžinieri v súčasnosti skúmajú hlavnú príčinu tohto problému. Ak chcete byť informovaní, pravidelne navštevujte túto stránku alebo si ju uložte ako záložku.

  Medzitým skúste použiť nasledujúce riešenia v číselnom poradí. Ak príznaky pretrvávajú, odporúčame použiť každé ďalšie riešenie zo zoznamu.

  POZNÁMKA: Zapnite hierarchiu zvukového systému predtým, ako prejdete k realizácii nižšie uvedených riešení. 
  [HOME] (DOMOV) > [Settings] (Nastavenia) > [Sound] (Zvuk) > [Audio system prioritisation] (Hierarchia zvukového systému) 

  Riešenie 1: 

  • Vypnite zvukové zariadenie pomocou audio diaľkového ovládania 
  • Vypnite televízor pomocou diaľkového ovládania televízora
  • Zapnite televízor pomocou diaľkového ovládania televízora

  POZNÁMKA: Zvukové zariadenie sa zapne automaticky prostredníctvom funkcie BRAVIA Sync (HDMI CEC)

  Riešenie 2:

  • Zmeňte nastavenia reproduktorov prechádzaním položiek [HOME] (DOMOV) > [Settings] (Nastavenia) > [Sound] (Zvuk) > [Speakers] (Reproduktory) > [TV speakers] (Reproduktory televízora)
  • Vypnite televízor pomocou diaľkového ovládania televízora.
  • Zapnite televízor pomocou diaľkového ovládania televízora.

  POZNÁMKA: Nastavenia reproduktorov sa automaticky prepnú na položku [Audio system] (Zvukový systém) prostredníctvom funkcie BRAVIA Sync (HDMI CEC).

  Riešenie 3:

  • Zapnite funkciu BRAVIA Sync control prechádzaním položiek [HOME] (DOMOV) > [Settings] (Nastavenia) > [External inputs] (Externé vstupy) > [BRAVIA Sync settings] (Nastavenia funkcie BRAVIA Sync) > [BRAVIA Sync control] (Funkcia BRAVIA Sync Control) 
  • Keď sa zobrazí hlásenie [Remove recognized devices from the list] (Odstráňte zaregistrované zariadenia zo zoznamu), vyberte položku [Yes] (Áno)
   POZNÁMKA: Funkcia BRAVIA Sync Control sa vypne.
  • Znova vyberte položku BRAVIA Sync control a zapnite ju
   POZNÁMKA: Nastavenia reproduktorov sa automaticky prepnú na položku [Audio system] (Zvukový systém).

  Riešenie 4:

  • Resetujte televízor
   1. Vypnite televízor.
   2. Odpojte napájací kábel televízora z elektrickej zásuvky.
   3. Nechajte televízor na 2 minúty odpojený od napájania.
   4. Znovu zapojte napájací kábel televízora do elektrickej zásuvky.

  Ďakujeme za trpezlivosť a ospravedlňujeme za prípadné spôsobené nepríjemnosti.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite