ID článku : 00173437 / Naposledy upravené : 15.06.2021Tlač

Softvér Sound Organizer nahradí softvér Digital Voice Editor

  Predstavenie softvéru Sound Organizer

  Od 31. marca 2017 nebude už naďalej k dispozícii softvér Digital Voice Editor (ver. 3.3.) – ide o počítačový softvér určený na importovanie, prehrávanie a upravovanie súborov nahratých pomocou rekordérov IC.

  Ako náhradu spoločnosť Sony predstavuje softvér Sound Organizer (ver. 1.6). Tento bezplatný softvér je zvuková aplikácia s rovnakou funkčnosťou ako softvér Digital Voice Editor.

  >> Prevziať softvér Sound Organizer ver. 1.6

  >> Prevziať softvér Sound Organizer ver. 2.0 - ICD-UX560 & ICD-SX2000
   

  Importovanie súborov v softvéri Sound Organizer

  Súbory v počítači môžete importovať do softvéru Sound Organizer jedným z nasledujúcich spôsobov:

  Presun pomocou myši

  1. Na bočnom paneli vyberte knižnicu (Recording files [Voice] (Súbory s nahrávkami (hlas)) alebo [Music] (Hudba)), do ktorej chcete zaregistrovať daný súbor
  2. Presuňte súbory do zoznamu súborov
  3. Kliknite na možnosť „Import“ (Importovať) alebo „OK“

  Určenie súborov alebo priečinkov

  1. V ponuke [File] (Súbor) vo vrchnej časti obrazovky vyberte možnosť „Import Recorded Voice File“ (Importovať nahratý hlasový súbor) alebo možnosť „Import Recorded Audio Folder“ (Importovať priečinok s nahratým zvukom)
  2. Vyberte súbory/priečinky, ktoré chcete importovať
  3. Kliknite na možnosť „Import“ (Importovať) alebo „OK“

  Importovanie hudobnej knižnice

  1. V ponuke [File] (Súbor) vo vrchnej časti obrazovky vyberte možnosť „Import Music File“ (Importovať hudobný súbor) alebo možnosť „Import Music Folder“ (Importovať priečinok s hudbou)
  2. Vyberte súbory/priečinky, ktoré chcete importovať
  3. Kliknite na možnosť „Import“ (Importovať) alebo „OK“

   

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite