ID článku : 00169776 / Naposledy upravené : 16.02.2017Tlač

Upozornenie pre majiteľov AV receiverov STR-DG820 - 16/01/2009

, 16/01/2009

  Ďakujeme, že sa stále zaujímate o produkty Sony.

  Spoločnosť Sony zistila, že určitý počet Audio Video receiverov STR-DG820 môže pri pripojení cez konektor HDMI vykazovať problém so zvukom.

  Pre vyriešenie tohto problému musíte AV receiver STR-DG820 zaslať do opravného strediska spoločnosti Sony na bezplatnú aktualizáciu.

  PRÍZNAK :

  Po pripojení zariadenia k televízoru BRAVIA značky Sony s funkciou "BRAVIA Sync" môže pri používaní diaľkového ovládača dôjsť k náhlemu zvýšeniu výstupného zvuku zariadenia STR-DG820.

  VZŤAHUJE SA NA NASLEDUJÚCE MODELY:

  Ak je sériové číslo (uvedené na zadnej strane AV receivera) vášho AV receivera STR-DG820 zahrnuté medzi nasledujúcimi sériovými číslami a verzia firmvéru je nižšia ako 1.50, kontaktujte spoločnosť Sony kvôli aktualizácii.


  6600006 ~ 6605109
  5500001 ~ 5504254
  5504255 ~ 5513637

  Image
  SPÔSOB ZISTENIA VERZIE FIRMVÉRU:

  Stlačte a podržte stlačené tlačidlá "TONE MODE [REŽIM TÓNU]" a "MUSIC [HUDBA]" na prednom paneli. Držte tieto tlačidlá stlačené a pomocou tlačidla "ON/STANDBY [ZAP./POHOT. REŽIM]" na zariadení zariadenie zapnite (nie prostredníctvom diaľkového ovládača).

  Na displeji sa zobrazí verzia firmvéru tak, ako je to uvedené nižšie. Ak je verzia nižšia ako 1.50, AV receiver je potrebné aktualizovať.

  Image

  Ak je sériové číslo vášho AV receivera mimo tohto rozsahu alebo je verzia firmvéru 1.50 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná.

  Po aktualizácii sa AV receiver nastaví na pôvodné výrobné nastavenia.

  PROTIOPATRENIA :

  Pre postihnuté modely poskytujú naše opravné strediská bezplatný program pre aktualizáciu. Pre bližšie informácie kontaktujte spoločnosť Sony.

  Odporúčame, aby ste zatiaľ podľa doleuvedeného postupu vypli "funkciu ovládania HDMI" zariadenia STR-DG820.


  Image

  1. Stlačte tlačidlo AMP MENU [PONUKA AMP] a potom tlačidlo MENU [PONUKA] na diaľkovom ovládači zariadenia STR-DG820.
  2. Opakovaným stláčaním tlačidla Image vyberte položku "HDMI".
  3. Stlačením tlačidla Image alebo otvorte ponuku.
  4. Opakovaným stláčaním tlačidla Image vyberte položku "CTRL:HDMI".
  5. Stlačením tlačidla Image alebo vyberte parameter.
  6. Opakovaným stláčaním tlačidla Image vyberte položku "CTRL OFF [OVL. VYP.]".

   

  Контролата за функцијата ХДМИ е деактивирана.

  За какви било понатамошни информации, Ве молиме контактирајте со Sony.

  .

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite