ID článku : 00192252 / Naposledy upravené : 22.01.2018

Niektoré kanály zmizli z prehľadu televíznych programov

  Ak sa zmení názov kanála, môže sa tiež zmeniť aj jeho číslo. V tom prípade obnovte číslo kanála pomocou nasledujúcich postupov.

  V prípade používania softvéru Sony Editor: (iba Nemecko)

  1. Exportovanie zoznamu kanálov na úložné zariadenie USB.

   1. K televízoru pripojte úložné zariadenie USB.
   2. Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači
   3. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
   4. Vyberte položku Channel set up (Nastavenie kanálov) v kategórii TV.
   5. Vyberte položku Digital setup (Digitálne nastavenie)
   6. Vyberte položku Technical setup (Technické nastavenie).
   7. Vyberte položku Programme List Transfer (Prenos zoznamu programov).
   8. Vyberte položku Export (Exportovať).
  2. Obnovenie čísla kanálu použitím softvéru Sony Editor:

   1. Pripojte úložné zariadenie USB, ktoré ste použili, do počítača.
   2. Otvorte zoznam kanálov prostredníctvom softvéru Sony Editor.
   3. Vyhľadajte názov príslušného kanálu v zozname a obnovte pôvodné číslo kanálu.
  3. Importovanie zoznamu kanálov do televízora:

   1. Znova pripojte úložné zariadenie USB, ktoré ste použili, do televízora.
   2. Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači
   3. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
   4. Vyberte položku Channel set up (Nastavenie kanálov) v kategórii TV.
   5. Vyberte položku Digital setup (Digitálne nastavenie)
   6. Vyberte položku Technical setup (Technické nastavenie).
   7. Vyberte položku Programme List Transfer (Prenos zoznamu programov).
   8. Vyberte položku Import (Importovať).

  V prípade, že nepoužívate softvér Sony Editor

  Vyhľadajte názov príslušného kanálu a obnovte pôvodné číslo kanálu pomocou nasledujúceho postupu:

  • Pre digitálne/káblové kanály

   1. Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači.
   2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
   3. Vyberte položku Channel set up (Nastavenie kanálov) v kategórii TV.
   4. Vyberte položku Digital setup (Digitálne nastavenie)
   5. Vyberte položku Digital Tuning (Digitálne ladenie).
   6. Vyberte položku Program List edit (Úprava zoznamu programov).
   7. Stláčaním tlačidla [↓] (šípka nadol) alebo [↑] (šípka nahor) na diaľkovom ovládaní vyhľadajte názov príslušného kanálu.
   8. Vyberte názov príslušného kanálu a stlačte tlačidlo [→] (šípka vpravo) na diaľkovom ovládaní. Názov kanálu sa zvýrazní bielou farbou a presunie na pravú stranu.
   9. Stláčaním tlačidla [↓] (šípka nadol) alebo [↑] (šípka nahor) na diaľkovom ovládaní ho presuňte na predchádzajúce alebo nasledujúce číslo kanálu.
  • Pre satelitné kanály
   Táto časť sa od vyššie uvedenej časti – pre digitálne/káblové kanály – odlišuje iba v krokoch 5 a 6.
   Kroky 5 a 6 sú uvedené nižšie:

  5. Vyberte položku Satellite setup (Nastavenie satelitu).
  6. Vyberte položku Satellite Programme List edit (Úprava zoznamu satelitných programov).

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite