ID článku : 00192330 / Naposledy upravené : 12.07.2018Tlač

Ako naladím alebo opakovane naladím môj televízor Android TV od spoločnosti Sony (sprievodca ladením príjmu satelitného vysielania z jednej satelitnej antény)?

  Toto je podrobný sprievodca, ako vykonať základné ladenie príjmu satelitného vysielania z jednej satelitnej antény (LNB).

  DÔLEŽITÉ: Skôr než začnete postup ladenia, budete potrebovať základné údaje o vašom satelitnom systéme (napríklad z ktorej družice budete prijímať signál alebo ako je signál prenášaný zo satelitnej antény do televízora). Tieto informácie môžete získať kontaktovaním vášho poskytovateľa vysielania a satelitnej antény.

  Nižšie uvedený postup sa vzťahuje na všetky televízory Android od spoločnosti Sony. V závislosti od modelu televízora sa však môžu vyskytnúť malé rozdiely medzi rozložením diaľkového ovládania a rozhraním ponuky.
  Ak budete v ktoromkoľvek bode potrebovať ďalšie usmernenia, môžete získať viac informácií v príručke pomocníka, ktorá je zabudovaná v televízore, alebo prostredníctvom navigácie na Support-page (stránku podpory) vášho modelu televízora.

  Smerové tlačidlá diaľkového ovládača Smerové tlačidlá diaľkového ovládača
  Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači sa môžete pohybovať v ponuke televízora. Možnosti vyberiete stlačením tlačidla „plus“. Toto tlačidlo má okrúhly tvar a nachádza sa v strede kruhovej oblasti ponuky diaľkového ovládača.

  1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je kábel satelitnej antény (vonkajšej) správne pripojený k televízoru.
  2. Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom ovládači.

  3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia), ktorá sa nachádza v dolnej časti domovskej obrazovky.
   Smerové tlačidlá diaľkového ovládača

  4. Vyberte položky Channel Setup (Nastavenie kanálov) → Digital Setup (Digitálne nastavenie) →Satellite Set-up (Nastavenie satelitu) → Digital Satellite Tuning (Digitálne satelitné ladenie).

  5. Pri otázke „Do you want to start Digital Satellite Tuning?“ (Chcete spustiť digitálne satelitné ladenie?), vyberte položku Yes (Áno).
  6. Bude sa od vás požadovať, aby ste vybrali konfiguráciu vašej satelitnej antény. 
   V ponuke položky Antenna Configuration (Konfigurácia antény) si môžete vybrať možnosť Fixed antenna (Pevná anténa), DiSEqC alebo Single Cabledistribution (Distribúcia jedným káblom). Následne vyberte položku Next (Ďalej).
  7. V tomto kroku sa od vás bude požadovať výber medzi dvomi zoznamami satelitných kanálov: Preferred Satellite (Preferovaný satelit) alebo General Satellite (Všeobecný satelit).

   • Preferred Satellite (Preferovaný satelit) obsahuje zoznam kanálov od vybraného poskytovateľa vysielania spolu s niektorými predvolenými parametrami, ktoré poskytujú pomoc pri ladení kanálov.
   • General Satellite (Všeobecný satelit) zobrazí všetky kanály vybranej satelitnej antény. Parametre príjmu signálu a ladenia využívajú predvolené nastavenia a možno ich bude potrebné zmeniť podľa typu inštalácie.

   Odporúčame vám vybrať možnosť Preferred Satellite (Preferovaný satelit).
  8. V ďalšom kroku sa vám zobrazí zoznam poskytovateľov. Vyberte svojho poskytovateľa satelitných služieb.
   POZNÁMKA: Ak v zozname nemôžete nájsť svojho preferovaného poskytovateľa, prejdite späť na predchádzajúcu stránku a vyberte položku General Satellite (Všeobecný satelit), ako je uvedené v kroku 7.

  9. Výberom satelitu zo zoznamu budete môcť teraz nastaviť parametre siete. Pre základné nastavenie ponechajte predvolené nastavenia.

   POZNÁMKA: Niektoré parametre sa dajú zmeniť v ladení v rámci nastavenia Preferred Satellite (Preferovaný satelit) a všetky parametre sa dajú zmeniť v ladení v rámci nastavenia General Satellite (Všeobecný satelit). Poraďte sa so svojím poskytovateľom vysielania a systému satelitnej antény, čo sa týka konkrétnych informácií o tom, ktoré nastavenia musíte nastaviť.
  10. Vyberte položku Start (Spustiť).

  Televízor teraz spustí ladenie. V závislosti od vybranej konfigurácie môže trvať až jednu hodinu, kým sa tento postup dokončí.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite