Zistite viac o prídavných funkciách

Po aktualizácii svojho zariadenia XAV-601BT/-701BT/-741 zistíte, aké sú to tie prídavné funkcie.

Predtým ako začnete však musíte skontrolovať, či máte najaktuálnejší firmvér:

 • Z domovskej ponuky vyberte možnosť Settings [Nastavenia].
 • Vyberte General Settings [Základné nastavenia].
 • Vyberte možnosť Firmware Version [Verzia firmvéru].
 • Zobrazí sa potvrdenie "JR08_xav_1.13.003".

Ak sa zobrazí iné číslo verzie, najprv si svoj model aktualizujte najnovšou aktualizáciou.
Pre XAV-601BT
Pre XAV-701BT
Pre XAV-741

Prídavné funkcie

MirrorLink

 • Pridanie odkazu MirrorLink - režim zobrazenia na celú obrazovku
  • Umožňuje vám to aplikáciu MirrorLink™ použiť na väčšej obrazovke v "Režime zobrazenia na celú obrazovku".
  • V ponuke nastavení môžete zvoliť režim zobrazenia na celú obrazovku alebo normálny režim. (Predvolené nastavenie je režim zobrazenia na celú obrazovku.)
   Normálny režimCelú obrazovku
 • Pridanie ovládateľnosti diaľkovým ovládačom
  • Aplikáciu MirrorLink zobrazovanú na obrazovke AVC možno popri dotykovom ovládaní ovládať aj diaľkovým ovládačom.
  • Dostupnosť tejto funkcie závisí od smartfónu a jeho aplikácie. Informácie o dostupnosti budú opísané v novom zozname s údajmi o kompatibilite.

Používateľské rozhranie

 • Na východiskovom zobrazení je pridané nové tlačidlo "return to playback screen of current source" (Návrat na zobrazenie prehrávania aktuálneho zdroja)
  • Tlačidlo "Zone x Zone" na východiskovom zobrazení sa nahradí tlačidlom zlepšenia použiteľnosti.
  • Nastavenie Zone x Zone bude k dispozícii v ponuke Settings (nastavenia), namiesto jeho nastavovania na domovskej obrazovke.

   Súčasné prevedenie

   Nový firmvér

   Nový firmvér
   Nastavenie Zone x Zone v ponuke nastavenia

Bluetooth Hands-free telefón (okrem XAV-741)

 • Maximálny počet uložených kontaktov sa zmenil
  • Táto funkcia je k dispozícii iba pre modely BT.
  • Namiesto 500 kontaktov môžete uložiť až 1000 kontaktov, ako sa to uvádza v aktuálnych špecifikáciách.

Hlasový povel (okrem XAV-741)

 • Hlasový povel, ktorým je smartfón vybavený, možno aktivovať klávesom AVC "Home"
  • Táto funkcia je k dispozícii iba pre modely s Bluetooth.
  • Dostupnosť funkcie hlasového povelu (Siri, Google voice a vytáčanie hlasom atď.) závisí od konkrétneho smartfónu.
   Stlačte na 2 sek.

Hlasový povel (XAV-701BT)

 • Kláves "HOME" je momentálne priradený pre "ATT"
 • "Hlasový povel" alebo "ATT ON/OFF" (zap./vyp.) je tiež možnosťou voľby
 • Na aktiváciu Hlasového povelu je potrebné zmeniť priradenie klávesu vo Všeobecných nastaveniach. (zvoliť by sa mal "hlasový povel")