MOMENT – skôr než si prevezmete tento súbor, prečítajte si sekciu Required Files (Povinné súbory).

Povinné súbory na prevzatie

Ak má Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu RM-LVR3 ver. 2.01 (Mac) fungovať správne, PRED inštaláciou si musíte nainštalovať súbor uvedený nižšie (pokiaľ neexistuje iný pokyn). Ak sa uvádza viacero povinných súborov, nainštalujte ich v poradí, v akom sú zoradené na tejto stránke.

Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • RM-LVR3

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšuje celkovú stabilitu zariadenia

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Do nastavení diaľkového ovládania boli pridané funkcie zrkadlového režimu

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu RM-LVR3 ver. 2.01 (Mac)

Verzia súboru

 • 2.01

Veľkosť súboru

 • 112.3 MB (112 281 376 bajtov)

Dátum vydania

 • 29/05/2018

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver. 2.01, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Stlačením tlačidla MENU vyberte položku [Remote control setting] (Nastavenie diaľkového ovládania), a potom stlačte tlačidlo REC/ENTER.
 2. Vyberte položku [Ver.] a stlačte tlačidlo REC/ENTER. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Macintosh:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Dôležité:
  V prípade systému macOS 10.13 - 10.15 zaistite, aby ste pred aktualizáciou nainštalovali softvér „DriverLoader_1015“.

  Dôležité:
  V prípade systému macOS 11 – 12 nainštalujte pred aktualizáciou softvéru aplikáciu "System Software Update Helper".

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Miesto na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo viac

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania zariadenia. Zariadenie, ktoré bolo úplne nabité.
  Poznámka: Aktualizáciu možno vykonať iba vtedy, keď je úroveň nabitia batérie (štyri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu.
 • Adaptér a kábel USB dodané spolu so zariadením.
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Keď aktualizujete softvér systému, použite plne nabité zariadenie.
 • Počas aktualizácie nevypínajte napájanie. zariadenie by sa náhle vyplo, čo by znemožnilo ďalšie operácie.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_RMLVR3V201.dmg].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_RMLVR3V201.dmg]. V tomto kroku zatiaľ zariadenie nepripájajte.
 3. Súbor [Update_RMLVR3V201] sa rozšíri.
 4. Dvakrát kliknite na túto ikonu.
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu. 6. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater. 7. Pripojte zariadenie k počítaču.
  1. Pomocou priloženého adaptéra a kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.

   Na displeji LCD sa zobrazí správa [USB Mode] (Režim USB).

   Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na displeji počítača sa zobrazí správa „Could not find the device for this update.“ (Zariadenie pre túto aktualizáciu sa nenašlo). Ak k tomu dôjde, vyskúšajte nasledujúci postup:
   • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
   • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  2. Po skontrolovaní vyššie uvedeného postupu kliknite v programe na aktualizáciu softvéru systému na tlačidlo Next (Ďalej).
   Obrazovka počítača.

   Displej LCD zariadenia

   Poznámka: Od tohto momentu už zariadenie nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru nedokončí.
 8. Skontrolujte, či sa nevyžaduje aktualizácia.
  1. Po skontrolovaní obrazovky, či prebehol vyššie uvedený postup, kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii.
   Vyžaduje sa aktualizácia.

   Poznámka: Ak sa pri položke „Current version“ (Aktuálna verzia) uvádza „Ver.2.01“, inovácia sa nevyžaduje. Podľa uvedenej správy ukončite USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
 9. Zariadenie sa automaticky reštartuje
  Zobrazí sa obrazovka nižšie. 
  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.
 10. Spustite aktualizáciu
  Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledovná obrazovka a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (Približne 8 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie zariadenie nikdy nevypínajte ani neodpájajte kábel USB.
 11. Dokončenie aktualizácie
  Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka nižšie. Zariadenie sa automaticky reštartuje, čo môže trvať niekoľko minút. Počkajte, kým sa na displeji LCD znova nezobrazí rovnaká obrazovka, ako pred začiatkom aktualizácie softvéru. Keď sa zobrazí táto obrazovka, stlačte tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 2.01.

 1. Stlačením tlačidla MENU vyberte položku [Remote control setting] (Nastavenie diaľkového ovládania), a potom stlačte tlačidlo REC/ENTER.
 2. Vyberte položku [Ver.] a stlačte tlačidlo REC/ENTER. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite