Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • HDR-AS50

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Podpora systému Android 8 pre zapínanie funkcie diaľkového napájania Remote Power pomocou aplikácie PlayMemories Mobile
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu HDR-AS50 ver. 1.01 (Windows)

Verzia súboru

 • 1.01

Veľkosť súboru

 • 186 MB (195 214 528 bajtov)

Dátum vydania

 • 29/05/2018

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver. 1.01, aktualizácia nie je potrebná.

Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte položky [MENU] (PONUKA) – [SETUP] (NASTAVENIE) – [Ver.] a následne stlačte tlačidlo REC/ENTER.

Systémové požiadavky

Operačné systémy


Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Počítačový hardvér


Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Úplne nabitá nabíjateľná batéria NP-BX1
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje(tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom
  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným káblom USB.

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-BX1.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Prevzatie aktualizácie

 1. Prihláste sa ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na uvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_HDRAS50V101.exe].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

 5. Poznámka pre používateľov systému Windows 8.1/10:
  V rámci počiatočných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka [Prevzaté súbory]. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Pracovná plocha] a pomocou Prieskumníka vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Prevzaté súbory].

Inštalácia

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.

 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_HDRAS50V101.exe]. V tomto kroku zatiaľ kameru nepripájajte.

 3. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater.

 4. Zapnite fotoaparát.

 5. Podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater pripojte fotoaparát k počítaču pomocou dodaného kábla USB.

  Poznámka: Ak počítač nemôže fotoaparát nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Fotoaparát pre túto aktualizáciu sa nenašiel.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

 6. Skontrolujte, či sa na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača zobrazuje ikona .

 7. Po skontrolovaní vyššie uvedeného postupu kliknite v programe na aktualizáciu softvéru systému na tlačidlo Next (Ďalej).
  Na LCD displeji sa zároveň zobrazí hlásenie „Follow computer instructions“ (Postupujte podľa pokynov v počítači). – Od tohto momentu už kameru nevypínajte, kým sa nedokončí aktualizácia systémového softvéru.

 8. Po potvrdení, že aktuálna verzia [Current version] je [Ver.1.00], kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
  Ak sa pri položke [Current version] (Aktuálna verzia) uvádza [Ver.1.01], aktualizácia sa nevyžaduje. Podľa uvedenej správy ukončite USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite kameru, vytiahnite z neho batériu, potom batériu znova vložte a zapnite kameru.

  Vyžaduje sa aktualizácia.


  Aktualizácia nie je nutná.

 9. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

 10. Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
  Počas aktualizácie je zobrazený indikátor priebehu (asi 15 minút).

  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.

 11. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka nižšie. Fotoaparát sa automaticky reštartuje, čo môže trvať niekoľko minút. Počkajte, kým sa na displeji LCD fotoaparátu znova nezobrazí rovnaká obrazovka, ako pred začiatkom aktualizácie softvéru.
  Keď sa zobrazí táto obrazovka, stlačte tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 1.01.

Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte položky [MENU] (PONUKA) – [SETUP] (NASTAVENIE) – [Ver.] a následne stlačte tlačidlo REC/ENTER.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite