MOMENT – skôr než si prevezmete tento súbor, prečítajte si sekciu Required Files (Povinné súbory).

Povinné súbory na prevzatie

Ak má Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu HDR-AS50 ver. 1.01 (Mac) fungovať správne, PRED inštaláciou si musíte nainštalovať súbor uvedený nižšie (pokiaľ neexistuje iný pokyn). Ak sa uvádza viacero povinných súborov, nainštalujte ich v poradí, v akom sú zoradené na tejto stránke.

Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • HDR-AS50

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Podpora systému Android 8 pre zapínanie funkcie diaľkového napájania Remote Power pomocou aplikácie PlayMemories Mobile
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu HDR-AS50 ver. 1.01 (Mac)

Verzia súboru

 • 1.01

Veľkosť súboru

 • 216 MB (216 023 608 bajtov)

Dátum vydania

 • 29/05/2018

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver. 1.01, aktualizácia nie je potrebná.

Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte položky [MENU] (PONUKA) – [SETUP] (NASTAVENIE) – [Ver.] a následne stlačte tlačidlo REC/ENTER.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Dôležité:
  V prípade systému macOS 10.13 nainštalujte pred aktualizáciou softvéru aplikáciu DriverLoader_1013.

  Dôležité:
  V prípade systému macOS 11 – 12 nainštalujte pred aktualizáciou softvéru aplikáciu "System Software Update Helper".

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Priestor na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu
  Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-BX1.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-BX1.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Prevzatie aktualizácie

 1. Prihláste sa ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na uvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_HDRAS50V101.dmg].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.

 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_HDRAS50V101.dmg]. V tomto kroku zatiaľ kameru nepripájajte.

 3. Súbor [Update_HDRAS50V101] sa rozšíri.

 4. Dvakrát kliknite na túto ikonu.

 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.

 6. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater.

 7. Zapnite fotoaparát.

 8. Podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater pripojte fotoaparát k počítaču pomocou dodaného kábla USB.

  Poznámka: Ak počítač nemôže fotoaparát nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Fotoaparát pre túto aktualizáciu sa nenašiel.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

  Niekedy sa počas pripojenia fotoaparátu k počítaču pomocou kábla USB môže na displeji počítača zobraziť hlásenie s výzvou na reštartovanie počítača.
  V takom prípade z fotoaparátu vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov v časti „2. Spustenie nástroja System Software Updater“.


 9. Po potvrdení displeja LCD fotoaparátu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii.

  Poznámka: Ak je terajšia verzia systémového softvéru 1.01 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér. Potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.


  Aktualizácia nie je nutná.

 10. Po potvrdení, že aktuálna verzia [Current version] je [Ver.1.00], kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).

 11. Fotoaparát sa automaticky reštartuje.
  Zobrazí sa obrazovka nižšie.

  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.

 12. Spustite aktualizáciu
  Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledovná obrazovka a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor (približne 15 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.

 13. Dokončenie aktualizácie
  Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka nižšie. Fotoaparát sa automaticky reštartuje, čo môže trvať niekoľko minút. Počkajte, kým sa na displeji LCD fotoaparátu znova nezobrazí rovnaká obrazovka, ako pred začiatkom aktualizácie softvéru. Keď sa zobrazí táto obrazovka, stlačte tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 1.01.

Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte položky [MENU] (PONUKA) – [SETUP] (NASTAVENIE) – [Ver.] a následne stlačte tlačidlo REC/ENTER.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite