Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • HDR-AS30V

Informácie o súbore na stiahnutie

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcimi verziami systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.6 - 10.10

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Procesor: procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Core Duo nie sú podporované
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné softvérové aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Úplne nabitá nabíjateľná batéria NP-BX1
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným káblom USB.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Pri vykonávaní aktualizácie firmvéru použite úplne nabitú nabíjateľnú batériu NP-BX1
 • Počas aktualizácie batériu nevyberajte, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_CAMAS30V300.dmg].
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí aktualizácie ste pripravení na inštaláciu aktualizácie firmvéru ver. 3.00 pre model HDR-AS30V.

Krok 1: Spustite program na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_CAMAS30V300.dmg]. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
 3. Súbor [Update_CAMAS30V300] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu FirmwareUpdater [Program na aktualizáciu firmvéru].
 5. Za účelom načítania rozšírenia jadra (kernel) sa zobrazí výzva, aby ste aplikácii dovolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu. 6. Spustí sa program na aktualizáciu firmvéru. 7. Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí hlásenie USB Mode [Režim USB].
 8. Po potvrdení kroku uvedeného vyššie kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí obrázok 1 a na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí obrázok 2.. Poznámka: Fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
  Obrázok 1Obrázok 2

 9. Po potvrdení obrazoviek zobrazených na obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 10. Po potvrdení, že je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené Ver.2.00 alebo predchádzajúca, kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].

  Ak je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené [Ver.3.00], aktualizácia nie je potrebná. Podľa hlásenia zrušte pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát.
  Obrázok 3

 11. Zobrazí sa obrazovka znázornená na obrázku 4.

  Obrázok 4


 12. Stlačením tlačidla [ENTER] resetujte fotoaparát.


  Poznámka: Stlačením stredu voliča Multi-selector [Smerový volič] sa obrazovka vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.

 13. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (obrázok 4).
 14. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka zobrazená na obrázku 5.
 15. Spustite aktualizáciu kliknutím na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 10 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

  Obrázok 5


 16. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka zobrazená na obrázku 6. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.

  Obrázok 6


 17. Vypnite fotoaparát, vyberte batériu, znova ju vložte a znova zapnite fotoaparát.

Krok 2: Overte, že verzia firmvéru fotoaparátu je ver. 3.00.

 1. Stlačením tlačidla NEXT [Ďalej] zobrazte položku SETUP [Nastavenie] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 2. Stlačením tlačidla NEXT [Ďalej] zobrazte položku [Wi-Fi] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Stlačením tlačidla NEXT [Ďalej] zobrazte položku [MULTI]. Ak sa zobrazí položka [MULTI] verzia firmvéru je Ver.3.00.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite