Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • RM-LVR2

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Aktualizácia firmvéru ver. 2.00 pre model RM-LVR2 (Mac)
 • Dátum vydania: 06/03/2015
 • Výhody a vylepšenia:
  • Medzi nastavenia režimu snímania bol pridaný režim "Nahrávanie slučky" *1
  • Medzi nastavenia kamery boli pridané nasledujúce funkcie *1
  • Bolo pridané nastavenie kvality obrazu *2
  • Bolo pridané nastavenie formátu videozáznamu *2
  • Zmenilo sa nastavenie dátumu a času, oblasti a letného času
  • Zmenilo sa časové pásmo niektorých oblastí


  • *1: K dispozícii len s kompatibilnými kamerami (vrátane modelov FDR-X1000V a HDR-AS200V).
   *2: K dispozícii len s kompatibilnými kamerami (vrátane modelu FDR-X1000V).
   Informácie o používaní nových funkcií nájdete v prevádzkovej príručke.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcimi verziami systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.7 - 10.10

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Procesor: procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Duo nie sú podporované.
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné softvérové aplikácie.
 • Zdroj napájania diaľkového ovládača.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.
 • Kábel USB dodaný s diaľkovým ovládačom.
  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je s iným káblom USB zaručená.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Počas vykonávania aktualizácie firmvéru použite úplne nabitú batériu.

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_RMLVR2V2.dmg].
 4. Odporúčame, aby ste súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí súboru ste pripravení na inštaláciu aktualizácie firmvéru ver. 2.00 pre model RM-LVR2.

Krok 1: Spustite program na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_RMLVR2V2.dmg]. V tomto kroku ešte diaľkový ovládač nepripájajte.
 3. Súbor [Update_RMLVR2V2] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu FirmwareUpdater [Program na aktualizáciu firmvéru].
 5. Za účelom načítania rozšírenia jadra (kernel) sa zobrazí výzva, aby ste aplikácii dovolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu.  Poznámka: keď dvakrát kliknete na ikonu programu [FirmwareUpdater], môže sa zobraziť upozorňujúce hlásenie s potvrdením identity.

  V takom prípade hlásenie zatvorte kliknutím na tlačidlo OK. Potom stláčaním tlačidla [Control] (Ovládanie) kliknite na ikonu [FirmwareUpdater]. Z ponuky vyberte položku [Open] (Otvoriť). Keď sa zobrazí upozorňujúce hlásenie, vyberte možnosť [Open] (Otvoriť).
 6. Spustí sa program na aktualizáciu firmvéru. 7. Pomocou dodaného USB kábla pripojte diaľkový ovládač k počítaču.
  Poznámka: Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie USB Mode [Režim USB].
 8. Po potvrdení kroku uvedeného vyššie kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí obrázok 1 a na displeji LCD sa zobrazí obrázok 2.. Poznámka: Diaľkový ovládač nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
  Obrázok 1Obrázok 2

 9. Po potvrdení obrazoviek znázornených na obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 10. Po overení, či je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedená hodnota [2.00], kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].

  Ak je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené [Ver.2.00], aktualizácia nie je potrebná. Podľa hlásenia zrušte pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť].
  Obrázok 3

 11. Zobrazí sa obrazovka znázornená na obrázku 4.

  Obrázok 4


 12. Stlačením tlačidla [REC/ENTER] resetujte diaľkový ovládač. 13. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (obrázok 4).
 14. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia diaľkového ovládača a zobrazí sa obrazovka znázornená na obrázku 5.
 15. Spustite aktualizáciu kliknutím na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 10 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nevypínajte diaľkový ovládač a neodpájajte kábel USB.

  Obrázok 5


 16. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka znázornená na obrázku 6. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.

  Obrázok 6


 17. Vypnite a znova zapnite diaľkový ovládač.

Krok 2: Overte, či je verzia firmvéru diaľkového ovládača ver. 2.00.

 1. Stlačením tlačidla MENU vyberte položku Remote Control Setting a potom stlačte tlačidlo [REC/ENTER].
 2. Vyberte položku Version [Verzia] a potom stlačte tlačidlo [REC/ENTER]. Na displeji sa zobrazí aktuálna verzia systémového softvéru. Ak sa zobrazí hodnota "2.00" (ako je to znázornené nižšie), verzia firmvéru je ver. 2.00.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite