Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • FDR-X1000V

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov:Aktualizácia systémového softvéru vo verzii 1.10 pre kameru FDR-X1000V (Mac)
 • Dátum vydania:26/04/2016
 • Výhody a vylepšenia
  • Fotoaparát teraz umožňuje záznam vo formáte XAVC S na kompatibilné pamäťové karty SDHC a SDXC

   * Pri snímaní filmov vo formáte XAVC S sa vyžaduje pamäťová karta SD s rýchlostnou triedou Class10 alebo s rýchlostnou triedou UHS 1, prípadne s vyššou rýchlosťou. (Pri nahrávaní rýchlosťou 100 MB/s alebo vyššou sa vyžaduje rýchlostná trieda UHS 3.)
   * V prípade, že sa na záznam filmov vo formáte XAVC S dlhodobo používa pamäťová karta SDHC, zaznamenané filmy sa rozdelia do súborov s veľkosťou 4 GB. Rozdelené súbory možno zlúčiť do jedného súboru pomocou softvéru PlayMemories Home.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:
 • Mac OS X v.10.9 - 10.11

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Note:Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Úplne nabitá nabíjateľná batéria NP-BX1 alebo napájací adaptér
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným káblom USB.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Keď aktualizujete systémový softvér, použite plne nabitú nabíjateľnú batériu NP-BX1 alebo sieťový adaptér AC.
 • Počas aktualizácie batériu nevyberajte, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Aktualizácia systémového softvéru trvá asi 15 minút. Odporúčame urobiť opatrenia, aby počítač neprešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. V prípade, že počítač prejde do režimu spánku alebo dlhodobého spánku (čím preruší aktualizáciu), celý proces začnite odznova.

Prevzatie aktualizačného nástroja System Software Updater:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_FDRX1000VV110.dmg].
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Po prevzatí súboru ste pripravení na inštaláciu aktualizácie systémového softvéru vo verzii 1.10 pre kameru FDR-X1000V.

Krok 1: Spustite nástroj na aktualizáciu systémového softvéru System Software Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor[Update_FDRX1000VV110.dmg]. V tomto kroku zatiaľ kameru nepripájajte.
 3. Súbor [Update_FDRX1000VV110] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [SystemSoftwareUpdater].
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu. 6. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater. 7. Z kamery vopred vyberte pamäťovú kartu. Pomocou priloženého USB kábla pripojte kameru k počítaču.
  Na displeji LCD sa zobrazí správa [USB Mode] (Režim USB).
 8. Po potvrdení displeja LCD kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). V okne vľavo dole sa zobrazia aktuálna verzia a verzia po aktualizácii.

 9. Po potvrdení, že aktuálna verzia [Current version] je [Ver.1.00], kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
  Ak je aktuálna verzia [Current version] číslo [Ver.1.10], aktualizácia sa nevyžaduje. Podľa pokynov v hlásení ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť). Vypnite kameru, vytiahnite z neho batériu, potom batériu znova vložte a zapnite kameru.
 10. Zobrazí sa obrazovka nižšie.


 11. Po automatickom resetovaní sa zobrazí obrazovka nižšie a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie je zobrazený indikátor priebehu (asi 15 minút).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte kameru ani neodpájajte USB kábel.
 12. Po skončení aktualizácie sa kamera automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je kamera zapnutá, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD. Keď sa zobrazí LCD displej, kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte USB kábel.

Krok 2: Potvrďte, že verzia systémového softvéru vašej kamery má hodnotu Ver.1.10.

 1. Stlačením tlačidla NEXT (NASLEDUJÚCE) alebo PREV (PREDCHÁDZAJÚCE) vyberte položku [SETUP] (NASTAVENIE) – [CONFG] (KONFIGURÁCIA) – [VER.] (VERZIA) a potom stlačte tlačidlo ENTER. Ak sa zobrazí text „Ver.1.10“, verzia systémového softvéru je 1.10.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite