Informácie o súbore na stiahnutie

O tejto aktualizácii (20/06/2011)

Ďakujeme, že sa stále zaujímate o produkty Sony.

Spoločnosť Sony sa vždy stará o kvalitu a spokojnosť zákazníkov, a preto poskytuje aktualizáciu firmvéru pre digitálny fotoaparát SLT-A55 s vymeniteľným objektívom. Informácie o prevzatí a inštalácii aktualizácie firmvéru nájdete v časti „Preberanie a inštalácia“ na tejto strane.

Dôležité:

Ak sa pri aktualizácii firmvéru stretnete s nejakými problémami, kontaktujte spoločnosť SonyOverenie verzie firmvéru vášho fotoaparátu

Pre kontrolu verzie firmvéru vášho fotoaparátu postupujte podľa doleuvedených pokynov.
Ak je verzia firmvéru ver. 2.00 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Inštalácia] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Relevantné modely

 • Zariadenie SLT-A55 s firmvérom ver.1.10

Vylepšenia

Tento pomocný program aktualizuje firmvér zariadenia SLT-A55 na verziu 2.00 a poskytuje nasledujúce výhody:

 • Pridanie funkcie [Picture Effect] (Efekt obrázka).
 • Umožňuje priradiť často používané funkcie na tlačidlo D-RANGE v rámci prispôsobenia.
 • Pridanie nového režimu na vypnutie parametrov displeja.
 • Vylepšená ovládateľnosť ponuky
 • Vysokorýchlostná synchronizácia cez bezdrôtové ovládanie osvetlenia príslušného externého blesku.
 • Pridanie meradla digitálnej úrovne pri použití voliteľného externého monitora, ako napr. pripájacieho LCD monitora CLM-V55.

Systémové požiadavky

 • Počítačový hardvér
  • Priestor na pevnom disku: minimálne 200MB
  • RAM: minimálne 512MB
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá dobíjateľná batériová jednotka NP-FW50
   alebo
   adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne)

   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným USB káblom.

Inštalácia

Dôležité poznámky:

 • Pri aktualizácii firmvéru používajte plne nabitú dobíjateľnú batériovú jednotku NP-FW50 alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie batériu alebo adaptér striedavého prúdu nevyberajte; v opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia dodávky energie prestať fungovať.

Krok 1 : prevezmite program na aktualizáciu firmvéru

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako správca počítača.
 2. Po prečítaní odvolania kliknite na doleuvedené tlačidlo [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [SLT-A55V2_Update1105a.exe] (42,1 MB (44 148 104 bajtov)).
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Krok 2 : aktualizujte firmvér vášho fotoaparátu

 1. Zatvorte všetky spustené programy na vašom počítači.
 2. Dvojitým kliknutím na prevzatý súbor [SLT-A55V2_Update1105a.exe] spustite program na aktualizáciu firmvéru.


  Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu firmvéru.

 3. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Inštalácia] --> USB Connection [USB pripojenie] a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie].
  Ak je zvolený iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie], vyberte možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]. 4. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, obrazovka LCD fotoaparátu sa vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
 5. Potvrďte, že je v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh zobrazená ikona „Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]“.
 6. Po potvrdení horeuvedeného kroku kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí Obrázok 1 a na obrazovke LCD fotoaparátu sa zobrazí Obrázok 2.
  Poznámka: Fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.

  Obrázok 1


  Obrázok 2


 7. Po potvrdení obrazoviek uvedených na Obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 8. Po potvrdení obrazovky uvedenej na Obrázku 3 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].

  Ak sa zobrazí obrazovka uvedená na Obrázku 4, aktualizácia nie je potrebná. Podľa uvedenej správy prerušte USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.

  Obrázok 3


  Obrázok 4


 9. Pre ukončenie USB pripojenia tak, ako je to uvedené na Obrázku 5, kliknite v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh na ikonu „Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]“.
  Poznámka: Kábel USB ponechajte pripojený aj po prerušení USB pripojenia v počítači pomocou horeuvedeného postupu.

  Obrázok 5


 10. Pre opätovné nastavenie fotoaparátu stlačte stred ovládacieho kolieska fotoaparátu.


  Poznámka: Obrazovku vypnete stlačením programovateľného klávesu. Pokračujte nasledujúcim krokom.

 11. Po opätovnom nastavení sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka uvedená na Obrázku 6.
 12. Pre spustenie aktualizácie kliknite na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 4 minúty).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

  Obrázok 6


 13. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka uvedená na Obrázku 7. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.

  Obrázok 7


 14. Vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.

Krok 3 : Overte, že je verzia firmvéru vášho fotoaparátu ver. 2.00.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Inštalácia] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Krok 4: Prevezmite si návody, ktoré opisujú nové dostupné funkcie a spôsob ich používania.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • SLT-A55V2_Update1105a.exe

Veľkosť súboru

 • -
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite