Informácie o súbore na stiahnutie

Ďakujeme, že sa stále zaujímate o produkty Sony.

Spoločnosť Sony sa vždy stará o kvalitu a spokojnosť zákazníkov, a preto poskytuje aktualizáciu firmvéru pre modely DSLR-A380. V časti "Postup prebratia a inštalácie" v tomto dokumente nájdete informácie o tom, ako prevziať a nainštalovať aktualizáciu firmvéru.

Po prečítaní informácií o firmvéri kliknite na tlačidlo "Prijať" a začne sa preberanie firmvéru pre váš model fotoaparátu.

Informácie o súbore na stiahnutie

Dátum vydania
 • 05/11/2009
Kompatibilné modely
 • DSLR-A380
Kompatibilná verzia firmvéru
 • Ver. 1.00
Vylepšenia oproti predchádzajúcim verziám

Ak je [Metering mode] (Režim merania) nastavený na režimy merania [Center weighted] (Stredové priemerné) alebo [Spot] (Bodové), po potvrdení zaostrenia budú uzamknuté nastavenia expozície. (Pri fotografovaní v režime AF).

Príprava

Skontrolujte verziu firmvéru podľa nasledujúcich pokynov:

Ak je už verzia firmvéru Ver.1.10, nie je potrebné aktualizovať firmvér.

 1. Zapnite fotoaparát (ON).
 2. Stlačením tlačidla MENU zobrazte menu.
 3. Pomocou horizontálnych tlačidiel ovládacieho tlačidla zvoľte tretiu kartu nastavovacieho menu
 4. Stlačením spodného tlačidla ovládacieho tlačidla zvoľte "Verzia" 5. Stlačte prostredné tlačidlo ovládacieho tlačidla
 6. Na displeji sa zobrazí číslo verzie firmvéru 7. Zobrazenie verzie ukončíte stlačením prostredného tlačidla ovládacieho tlačidla

Systémové požiadavky

 • Windows® 8
  Windows® 7
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  Plne nabitá nabíjatelná batériová jednotka NP-FH50 alebo sietový adaptér AC-PW10AM (predáva sa samostatne)
  Aktualizáciu možno vykonať iba vtedy, ak úroveň nabitia batérie dosahuje tri alebo viac symbolov indikátora. Odporúčame vám, aby ste použili dostatočne nabitú batériu alebo ACPW10AM (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodaný s fotoaparátom
  Kábel bude potrebný, ak váš počítač nemá otvor na príslušnú pamäťovú kartu.

  Pri použití bežne dostupného USB kábla nie je zaručená funkčnosť.
 • Pamäťová karta
  Niektorá z nasledujúcich pamäťových kariet: Memory Stick PRO Duo alebo Memory Stick PRO-HG Duo, pamäťová karta SD alebo SDHC

  Predtým však naformátujte pamäťovú kartu vo fotoaparáte. Pred formátovaním vykonajte zálohu dát, ktoré sú na pamäťovej karte. 

Inštalácia

 • Krok 1 - Prevezmite si súbor aktualizácie firmvéru do počítača  • Uistite sa, že nemáte spustenú inú aplikáciu, než je prehliadač internetu.
  • Musíte prijať Licenčnú dohodu s koncovým užívateľom, ktorá sa nachádza v spodnej časti tejto stránky. Keď si ju prečítate, kliknite na tlačidlo Prijať. Zobrazí sa rozbaľovacie okno.
  • Kliknite na odkaz Prebrať pri verzii operačného systému, ktorý používate.
  • Odporúčame vám uloženie tohto súboru na pracovnú plochu počítača.

 • Krok 2 - Rozbalenie stiahnutého súboru.  Rozbaľte súbor tak, že naň dvakrát kliknete. Súbor sa môže rozbaliť po stiahnutí aj automaticky - záleží to na verzii operačného systému.  Tento obrázok znázorňuje prebratie súboru aktualizácie pre DSLR-A380 (pre Windows ®) .Názov súboru aktualizácie pre DSLR-A230 je DSCA230V110.exe; pre DSLR-A380 je DSCA380V110.exe.

  Po rozbalení by sa mal vytvorit nasledujúci súbor:
  (*) Prípona (*.APP) nemusí byť zobrazená - závisí to od vášho počítača.
  (*) Keďže tento súbor je firmvérom pre fotoaparát, nie je potrebné otvárať ho.
 • Krok 3 - Prekopírujte súbor aktualizácie na pamäťovú kartu (Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/pamäťová karta SD/pamäťová karta SDHC)  • Pripravte si pamäťovú kartu (Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/pamäťová karta SD/pamäťová karta SDHC), ktorú použijete na aktualizáciu.
   Naformátujte pamäťovú kartu vo fotoaparáte.

   Poznámky:

   • Ak nie je pamäťová karta naformátovaná, aktualizácia firmvéru sa nemusí spustiť.
   • Pamätajte na to, že pri procese formátovania budú nenávratne vymazané všetky dáta vrátane chránených snímok.

   Postup formátovania pamäťovej karty:

   1. Vypnite fotoaparát (OFF) a potom do neho vložte pripravenú pamäťovú kartu. Uistite sa, že prepínač pamäťovej karty je pri vloženej karte.   2. Posuňte vypínač POWER do polohy ON (zapnuté).
   3. Stlačením tlačidla MENU zobrazte menu, pomocou ovládacích tlačidiel zvoľte menu prezerania 1.
   4. Pomocou smerového voliča zvoľte "Formátovať" v menu prezerania 1 a potom stlačte prostredné tlačidlo smerového voliča.
   5. Zobrazí sa potvrdzovacie okno. Pomocou smerového voliča zvoľte [OK] a potom stlačte prostredné tlačidlo smerového voliča.
   6. Keď je formátovanie dokončené, stlačením tlačidla MENU ukončite menu.

  • Prekopírujte súbor aktualizácie na pamäťovú kartu
   Prekopírujte súbor aktualizácie (DSCAxxx.APP) na naformátovanú pamäťovú kartu (Memory Stick Pro Duo/pamäťová karta SD).
  • Ak má váš počítač otvor na pamäťovú kartu:

   • Zasuňte pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte, do otvoru v počítači.
   • Do hlavného adresára pamäťovej karty prekopírujte rozbalený súbor aktualizácie (DSCAxxx.APP).    Poznámka: Pamäťová karta MUSÍ byť vopred naformátovaná vo fotoaparáte. Všetky dáta z karty si pred formátovaním uložte - počas procesu formátovania budú všetky dáta vymazané (vrátane chránených snímok) a nebude ich možné obnoviť.

   • Ak váš počítač nemá otvor na kompatibilnú pamäťovú kartu Memory Stick Duo:

    Pred prekopírovaním súboru skontrolujte pripojenie USB.
    • Do fotoaparátu vložte batériu (alebo k nemu pripojte sieťový adaptér AC-PW10AM)
    • Do fotoaparátu zasuňte naformátovanú pamäťovú kartu (pamäťová karta musí byť naformátovaná vo fotoaparáte, nie v počítači).
    • Posuňte vypínač POWER do polohy ON (zapnuté).
    • Stlačením tlačidla MENU zobrazte menu, pomocou ovládacích tlačidiel zvoľte nastavovacie menu 3.
    • Skontrolujte, či je "Pripojenie USB" nastavené na "Mass Storage".    • Pripojte fotoaparát k pocítacu pomocou dodaného kábla USB.    • Zvolte rozbalený súbor aktualizácie (DSCAxxx.APP) a prekopírujte ho z počítača do hlavného adresára pamäťovej karty vo fotoaparáte.    • Keď je kopírovanie súboru dokončené, zrušte pripojenie USB.
 • Krok 4 - Aktualizácia firmvéru fotoaparátu  Dôležité: Pri vykonávaní aktualizácie firmvéru používajte plne nabitú nabíjateľnú batériovú jednotku NP-FH50 alebo sieťový adaptér AC-PW10AM (predáva sa samostatne).
  Počas procesu aktualizácie firmvéru nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér. V opačnom prípade by sa mohol fotoaparát natrvalo poškodiť.

  1. Vypnite fotoaparát (OFF) a potom do neho vložte pripravenú pamäťovú kartu. Uistite sa, že prepínač pamäťovej karty je pri vloženej karte.  2. Držte stlačené tlačidlo MENU a zároveň zapnite fotoaparát (ON).

  3. Keď sa zobrazí nasledujúce potvrdzovacie okno, pomocou ovládacieho tlačidla zvoľte OK a potom potvrďte túto voľbu stlačením prostredného tlačidla.   Ak sa potvrdzovacie okno nezobrazilo na displeji:

   • Ak nie je pamäťová karta naformátovaná, aktualizácia firmvéru sa nemusí spustiť.
   • Uistite sa, že súbor aktualizácie (DSCAxxx.app) sa nachádza v koreňovom adresári pamäťovej karty.
  4. Spustí sa proces aktualizácie a zobrazí sa nasledujúce okno.  5. Nevypínajte fotoaparát, kým sa nedokončí proces aktualizácie. (Aktualizácia bude trvať približne 30 sekúnd.)
  6. Keď bude dokončená aktualizácia firmvéru, zobrazí sa nasledujúce okno. Počkajte, kým sa fotoaparát reštartuje - reštartuje sa automaticky približne po 10 sekundách.  7. Keď sa fotoaparát reštartoval, vypnite ho (OFF) a vyberte z neho pamäťovú kartu. Potom skontrolujte, či sa správne aktualizovala verzia firmvéru.
 • Krok 5 - Kontrola verzie firmvéru.
  1. Zapnite fotoaparát (ON).
  2. Stlačením tlačidla MENU zobrazte menu.
  3. Pomocou horizontálnych tlačidiel ovládacieho tlačidla zvoľte tretiu kartu nastavovacieho menu
  4. Stlačením spodného tlačidla ovládacieho tlačidla zvoľte "Verzia"  5. Stlačte prostredné tlačidlo ovládacieho tlačidla
  6. Na displeji sa zobrazí číslo verzie firmvéru: Uistite sa, že je to verzia "Ver.1.10"  7. Zobrazenie verzie ukončíte stlačením prostredného tlačidla ovládacieho tlačidla

Informácie o súbore

Názov súboru

 • /DSCA380V110.exe
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite