Informácie o súbore na stiahnutie

Upozornenie

Služba preberania skončila 31. marca 2017
Tento firmvér sa vzťahuje iba na európske fotoaparáty Alpha
Cieľové zariadenie
 • Zariadenie DSLR-A100 - telo s verziou firmvéru 1.00, 1.01, 1.02 alebo 1.03
 • Zariadenie DSLR-A100K - objektív s transfokáciou s verziou firmvéru 1.00, 1.01, 1.02 alebo 1.03
 • Zariadenie DSLR-A100W - objektív s transfokáciou s verziou firmvéru 1.00, 1.01, 1.02 alebo 1.03
 • Zariadenie DSLR-A100H - objektív s transfokáciou s verziou firmvéru 1.00, 1.01, 1.02 alebo 1.03
Vylepšenia

Pomocou tejto aktualizácie bude fotoaparát podporovať zobrazenie informácií (ohnisková vzdialenosť) objektívu s transfokáciou DT 55-200 mm F4-5,6.

Spôsob zistenia firmvéru
 1. Posuňte vypínač napájania do polohy On [Zap.].
 2. Stlačte tlačidlo MENU. Na displeji sa zobrazia položky MENU.
 3. Stlačte tlačidlo(Display) [Zobraziť]. Na LCD displeji sa zobrazí MENU [PONUKA].
 4. Na displeji sa zobrazí okno s informáciou o verzii firmvéru.

  Ak je zobrazená verzia firmvéru 1.00, 1.01, 1.02 alebo 1.03, musíte fotoaparát aktualizovať. Ak je zobrazená verzia firmvéru 1.04, fotoaparát NEMUSÍTE aktualizovať.
Požiadavky na počítač a hardvér
 1. Budete potrebovať počítač, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky:
  • Jeden z nasledujúcich operačných systémov:
   1. Windows® 8
   2. Windows® 7
  • Rozhranie USB.
  • Otvor na karty kompatibilný s:
   1. pamäťovou kartou Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo,
   2. kartami CF (Compact Flash),
   3. kartu Microdrive.
 2. Potrebujete jedno z nasledujúcich záznamových médií:
  • pamäťovú kartu Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo* s kapacitou min. 16 MB.
   * V tejto časti sa bude používať výraz "Memory Stick Duo",
  • kartu CF (Compact Flash) s kapacitou min. 16 MB,
  • kartu Microdrive.
Poznámka:

Ak používate operačný systém Windows 98/98SE, pripojenie fotoaparátu k počítaču prostredníctvom rozhrania USB nie je možné. Budete preto potrebovať počítač, ktorý má otvor na príslušné záznamové médium.

Inštalácia

 • Krok 1 - Stiahnite si súbor aktualizácie firmvéru do počítača.
  • Uistite sa, že nie je spustený žiadny program.
  • Musíte akceptovať podmienky Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, ktorá sa nachádza v spodnej časti tejto stránky.
   Po prečítaní tejto zmluvy kliknite na tlačidlo "Prijať". Zobrazí sa dialógové okno.
  • Kliknite na odkaz Prebrať pri verzii operačného systému, ktorý používate.
  • Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.
 • Krok 2 - Rozbalenie stiahnutého súboru.
  Rozbaľte súbor tak, že naň dvakrát kliknete. V závislosti od vášho operačného systému sa súbor môže rozbaliť automaticky. Vytvoria sa dva nasledujúce súbory:
  • DSCA700.app [veľkosť súboru: 1 817 968 bajtov]*
  • DSCA100.str [veľkosť súboru: 162 168 bajtov]*
  * V závislosti od nastavení vášho operačného systému sa nemusí zobraziť prípona súboru.
 • Krok 3 - Prekopírujte súbor aktualizácie na pamäťovú kartu (Memory Stick Duo/ karta CF/Microdrive).
  Ak máte počítač s otvorom na kompatibilnú pamäťovú kartu Memory Stick Duo, CF alebo Microdrive:
  • Zasuňte pamäťovú kartu naformátovanú pomocou fotoaparátu do otvoru na karty v počítači.
  • Súbory aktualizácie (DSCA100.app a DSCA100.str) skopírujte do hlavného adresára pamäťovej karty.

   Ak počítač nemá otvor na kompatibilnú pamäťovú kartu Memory Stick Duo, CF alebo Microdrive:
   • Naformátovanú pamäťovú kartu zasuňte do fotoaparátu (uistite sa, že je pamäťová karta naformátovaná pomocou fotoaparátu, nie počítača).
   • Do fotoaparátu vložte plne nabitú batériu (NP-FM55H) alebo ho pripojte pomocou adaptéra striedavého prúdu.
   • Posuňte vypínač POWER do polohy ON (zapnuté).
   • Stlačením tlačidla MENU zobrazte menu zaznamenávania.
   • Pomocou ovládača () vyberte ikonu nastaveniaa pre zobrazenie ponuky Setup [Nastavenie] stlačte na ovládači stredové tlačidlo.
  • Overte, že je v ponuke Setup [Nastavenie] pre položku "Transfer mode [Režim prenosu]" zvolená možnosť "Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]". Ak nie je, nastavte v položke Transfer mode [Režim prenosu] možnosť "Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]". Pomocou ovládača () vyberte položku Transfer mode [Režim prenosu]. Stlačením tlačidla () na ovládači zobrazte možnosti dostupné v tomto režime. Pomocou ovládača () vyberte položku "Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]" a stlačte stredové tlačidlo na ovládači.
  • Stlačením tlačidla MENU [PONUKA] opustite okno MENU [PONUKA].
  • Pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom kábla USB, ktorý ste dostali spolu s fotoaparátom.
  • Súbory aktualizácie (DSCA100.app a DSCA100.str) skopírujte do hlavného adresára pamäťovej karty vloženej vo fotoaparáte.
  • Keď sa súbor prekopíruje, odpojte kábel USB.
 • Krok 4 - Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
  Dôležité:
  Pri procese aktualizácie firmvéru používajte plne nabitú batériu NP-FM55H alebo adaptér striedavého prúdu/nabíjačku AC-VQ900AM (predáva sa samostatne).
  Počas procesu aktualizácie firmvéru nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér. V opačnom prípade by sa mohol fotoaparát natrvalo poškodiť.
  • Pamäťovú kartu Memory Stick Duo / kartu CF / kartu Microdrive obsahujúcu súbory aktualizácie vložte do fotoaparátu a vypínač POWER [NAPÁJANIE] posuňte do polohy On [Zap.].
  • Stlačte tlačidlo(Playback) [Prehrávanie].

  • Zobrazí sa potvrdzovacie okno.
  • Pomocou ovládača () označte položku "Yes [Áno]" a stlačte stredové tlačidlo ovládača. Ak zvolíte možnosť No (Nie), tento proces sa preruší.
  • Spustí sa proces aktualizácie.
  • Po dokončení procesu aktualizácie sa zobrazí nasledujúce okno. Vypnite fotoaparát a vyberte záznamové médium.
 • Krok 5 - Kontrola verzie firmvéru.
  • Posuňte vypínač napájania do polohy On [Zap.].
  • Stlačte tlačidlo MENU. Na displeji sa zobrazia položky MENU.
  • Stlačte tlačidlo(Display) [Zobraziť].
  • Na displeji sa zobrazí okno s informáciou o verzii firmvéru. Skontrolujte, či je zobrazená verzia "Ver. 1.04".
   Dôležité:
   Ak sa vám aktualizáciu firmvéru nepodarilo vykonať, kontaktujte spoločnosťSony. Po aktualizácii fotoaparátu naformátujte záznamové médium alebo z nej vymažte súbory aktualizácie (DSCA100.app a DSCA100.str).
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite