Dizajn produktu Sony, podporovaný SORPLAS™

Ohľad na prostredie je v oblasti dizajnu pre spoločnosť Sony veľmi dôležitý. SORPLAS sme vyvinuli pre požívanie recyklovaného materiálu, poskytovanie vysokého výkonu a zachovanie povesti v oblasti dizajnu produktov a kvality.

SORPLAS prináša vysokú kvalitu s ohľadom na životné prostredie

Naším cieľom je prinášať výnimočné produkty a minimalizovať dopad na životné prostredie, v súlade s cieľmi našej ekologickej iniciatívy Smerujeme k nule. Vyvinuli sme recyklovaný, plast SORPLAS so spomaľovačom horenia, aby sme tieto ciele dosiahli.

Čo je SORPLAS?

Efektívnejšie využívanie zdrojov vďaka materiálu SORPLAS

SORPLAS je vyrobený z použitých fliaš na vodu a odpadových optických diskov získaných z tovární a trhov a z patentovaného spomaľovača horenia. Používa sa v množstve produktov Sony a v externých produktoch. SORPLAS sa až tak nedegraduje, ani po niekoľkonásobnej recyklácii, takže v budúcnosti sa očakáva, že SORPLAS sa bude znovu spracúva a používať v nových produktoch.

[1] Zomletie   [2] Tvarovanie   [3] Produkty   [4] Zozbieranie z tovární/trhu

Recyklácia optických diskov z pridruženej spoločnosti Sony

Zomleté odpadové optické disky od výrobcu diskov Sony Music Solutions Inc. sú jednou z prísad v materiáli SORPLAS, ktoré sa používajú na zadné kryty televízorov BRAVIA™.

Funkcie materiálu SORPLAS

Recyklovaný plast SORPLAS od Sony je bezpečný, spoľahlivý a jeho výkon v produktoch sa vyrovná výkonu nového plastu.

Vysoký pomer recyklovaného obsahu, až 99 %

Podiel recyklovaných plastov v recyklovaných materiáloch využívaných v elektronike je zvyčajne iba 30 %. Náš prevratný sírový spomaľovač horenia poskytuje výkonný plast aj pri použití 99 % recyklátu.

[1] SORPLAS
[2] Recyklovaný obsah – 99 % [3] Spomaľovače horenia a iné prídavné látky – 1 %

[4] Štandardný recyklovaný polykarbonát so spomaľovačom horenia
[5] Recyklovaný obsah – 30 % [6] Nový plast na báze petroleja – 55 % [7] Spomaľovače horenia a iné prídavné látky – 15 %

Pomáhame znižovať emisie CO2

Emisie CO2 z výroby materiálu SORPLAS sa dajú znížiť asi o 72 % v porovnaní s výrobou nového plastu so spomaľovačmi horenia použitého na rovnaký účel.

[ 1 ] Nový plast so spomaľovačmi horenia [ 2 ] SORPLAS s obsahom recyklovaného materiálu 95 %

Odolnosť voči teplote a vlhkosti

Sony vyvíja recyklovaný plast odolný voči degradácii, aby sa produkty mohli používať dlhé obdobia v rôznych podmienkach. Keďže naša patentovaná zmes používa len malé množstvo spomaľovača horenia, SORPLAS má silu a vysokú odolnosť voči teplote a vlhkosti.

[1] Zachovanie pôvodnej molekulárnej hmotnosti pod 85 ℃, RH 80 % [2] Uplynulý čas (týždne) [3] SORPLAS [4] Recyklovaný PC so spomaľovačmi horenia [5] Nový PC so spomaľovačmi horenia

Odolnosť pre dlhšiu životnosť produktu

Znížené množstvo spomaľovača horenia umožňuje, aby SORPLAS dosiahol rovnakú alebo lepšiu odolnosť, než bežné plasty so spomaľovačmi horenia. Je tiež pevný a prispôsobili sme ho na používanie ako časti kufríkov a PC obaly, ktoré vyžadujú odolnosť.

Prejsť na naše produkty

Výkon rovnako dobrý ako v prípade nového plastu

V rôznych produktoch, ktoré dodávajú farbu našim životom, je tiež dôležitá odolnosť a estetika. SORPLAS nielen že poskytuje skutočnú odolnosť, má aj dobrý vzhľad povrchu a dokáže zachovať svoju kvalitu počas dlhého obdobia používania.

SORPLAS a BRAVIA – odolnosť a krása

SORPLAS dosahuje vysoký obsah recyklovaného materiálu, poskytuje odolnosť vďaka nižšiemu obsahu spomaľovača horenia a má nádherný vonkajší povrch pre televízory BRAVIA.

Recyklovaný materiál, ktorý dobre vyzerá a vydrží

Vyvinuli sme druh živice, ktorý je vhodný na zadné kryty TV, vyznačuje sa super silou, dizajnom a prekonáva výzvu pre recyklované plasty. Zároveň sme použili najlepší pomer recyklovaných materiálov v odvetví.

Výrazné zníženie používania nových plastov

Kvalitná povrchová úprava materiálu SORPLAS zaisťuje, že je vhodným povrchom na vonkajšie povrchy a umožňuje vyššiu mieru jeho používania a zníženie množstva použitých nových plastov v televízoroch BRAVIA až o 60 %.

SORPLAS v zariadeniach Xperia™ – odolnosť a sila

Keďže smartfóny sa používajú v rôznych prostrediach, musia byť pevné a odolné.

Vnútorné časti si vyžadujú pevnosť a zložité tvary

Uprednostnenie veľkej sily a odolnosti, aj v porovnaní s novým plastom, umožnilo, že sa SORPLAS prispôsobil hlavným vnútorným častiam.

Úspešné znižovanie používania nových plastov

Príchod materiálu SORPLAS do zariadení XPERIA umožnil zníženie používania nových plastov vo vnútorných častiach o 27 %.

SORPLAS v kamerách – sila

Náš patentovaný plast SORPLAS sa používa na vonkajšie a vnútorné časti niektorých vlogovacích fotoaparátov a digitálnych fotoaparátov, bez obmedzenia kvality alebo funkčnosti.

Rozhovor s developerom

Dizajn pre prostredie s recyklovanými materiálmi

Yasunobu Kawasaki

Oddelenie dizajnu produktov 2,
Obchodná skupina TV, Obchodná skupina Home Entertainment & Sound Products,
Sony Corporation

V odvetví televízorov sme sa dlho snažili v dizajne znížiť dopad na prostredie a aktívne používať SORPLAS, ktorý obsahuje veľký podiel recyklovaného materiálu. Od roku 2021 sme začali používať SORPLAS na zadné kryty niektorých modelov, aby sme zvýšili množstvo používaného materiálu SORPLAS. V roku 2018 sme s korporáciou Sony Semiconductor Solutions Corporation začali materiál vyvíjať, ale vyžaduje to vysokú úroveň know-how v oblasti dizajnu, aby sa materiál prispôsobil na veľké vonkajšie časti ako napríklad zadné kryty televízorov. Po mnohých prototypoch a vylepšeniach zmesi sme vyvinuli zmes vhodnú na zadné kryty. To nám umožnilo prispieť k zníženiu používania nových plastov. Aktivitami spojenými s dizajnom televízorov BRAVIA budeme naďalej prispievať k znižovaniu dopadu na životné prostredie.

Cesta k materiálu SORPLAS

Yasuhito Inagaki

Obchodné oddelenie SORPLAS,
Obchodné oddelenie systémových riešení,
Sony Semiconductor Solutions Corporation

Materiál SORPLAS vznikol z výskumu, ktorý začal pred asi 20 rokmi, zakladal sa na silnej túžbe premeniť odpadový plast z obchodných miest na zdroj s vysokou pridanou hodnotou. Najskôr sme v praxi museli vyrobiť spomaľovač horenia, ktorý dokáže výrazne spomaliť horenie v polykarbonátovej živici s extrémne malými množstvami. SORPLAS spojil tento spomaľovač horenia a rôzne pridané látky s recyklovanými materiálmi, napr. s použitými fľašami na vodu a odpadovými optickými diskmi z tovární a trhov, aby sa vytvoril ohňovzdorný recyklovaný plast s nádherným leskom a vysokou odolnosťou a zároveň sa dosiahlo až 99 % recyklovaného obsahu. SORPLAS so širokou škálou vlastností živice sa už používa v praxi, ale do budúcna budeme pokračovať v rozvoji, aby sme rozšírili rozsah použitia a naďalej prispievali k ochrane prostredia.

Videozáznam: „Čo robíte pre túto planétu?“
Ďalšie informácie o materiáli SORPLAS™