Obrázky – Prenosné rádio
Technické údaje
  • 12-pásmový prijímač s pásmami AM/FM/SW/MW/LW

  • Diskrétna teleskopická anténa pre lepšiu prenosnosť

  • Konektor slúchadiel pre súkromie pri počúvaní

  • Vyžaduje sieťové napájanie alebo 2 batérie AA

Výstupný výkon
140 mW (pri harmonickom skreslení 10 %)
Vstupné a výstupné konektory
Konektor pre slúchadlá
Napájací zdroj
Jednosmerné napätie, batérie
Hmotnosť (vrátane batérií)
Približne 340 g

Čo sa nachádza v balení

Prehľad staníc v krátkovlnnom pásme

Viac informácií o funkciách na úsporu energie a našom záväzku prispieť k udržateľnejšej budúcnosti. Navštívte našu eko-lokalitu