Inovatívne spôsoby poskytovania elektrickej energie

Spoločnosť Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) sa snaží nájsť inovatívnejšie spôsoby poskytovania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie, čo môže priniesť výhody komunitám po celom svete.

Čo sú otvorené energetické systémy (OES)?

Záujem o obnoviteľné zdroje energie neustále rastie. Nekonvenčné otvorené energetické systémy automaticky spravujú elektrickú energiu v komunitách na základe dopytu z jednotlivých domov alebo budov, ako aj zmeny výrobných cien z obnoviteľných zdrojov energie.

Konvenčné systémy elektrickej energie
Konvenčné systémy elektrickej energie
Otvorené energetické systémy
Otvorené energetické systémy

Komunitne spravovaná energia

Konvenčne sa elektrina vyrába centrálne a potom sa distribuuje cez diaľkové elektrické vedenie až k obydliam a podnikom. Otvorené energetické systémy obsahujú decentralizovanú distribúciu elektrickej energie a sieť batérií na ukladanie obnoviteľných zdrojov výroby elektrickej energie. Energia sa potom zdieľa medzi jednotlivými lokálnymi používateľmi v rámci siete.

Efektívne zdieľanie obnoviteľnej energie medzi používateľmi
Efektívne zdieľanie obnoviteľnej energie medzi používateľmi

Lokálne vyrábaná energia sa prenáša pomocou priamej a efektívnej priamej distribúcie medzi používateľmi. Otvorené energetické systémy založené na jednosmernom prúde (DCOES) využívajú jednosmerné napájanie generované solárnymi panelmi, ukladanie v batériách a distribučný mechanizmus priameho zdieľania medzi používateľmi.

Väčšia nezávislosti a spoľahlivosti elektrických systémov

Otvorené energetické systémy pozdvihujú realizovateľnosť výroby obnoviteľnej energie na vyššiu úroveň pomocou autonómnej výmeny elektriny. Keďže systémy OES fungujú nezávisle od konvenčnej rozvodnej siete, je to veľmi cenné v miestach, kde chýbajú spoľahlivé elektrické distribučné siete alebo kde často dochádza k výpadkom.

Väčšia nezávislosti a spoľahlivosti elektrických systémov
Zavádzanie otvoreného energetického systému DCOES

Domy pre pedagógov v areáli Okinawa Institute of Science and Technology University (OIST) sú vybavené otvoreným energetickým systémom založeným na jednosmernom prúde (DCOES). Sony CSL tam túto autonómnu výmenu elektriny uskutočňuje už od decembra 2014.

Jošiiči Tokuda
Prinášame elektrinu ľuďom na celom svete

Jošiiči Tokuda

Sony CSL

Výskum a vývoj nových, trvalo udržateľných energetických systémov známych aj ako otvorené energetické systémy (OES) sa začal v roku 2010 projektom, ktorého cieľom bolo umožniť ľudom, ktorí žijú bez elektriny, sledovať majstrovstvá sveta vo futbale. Vďaka solárnej energii si viac ako 10 komunít fungujúcich na princípe tzv. ostrovného systému v severnej časti Ghanskej republiky mohlo pozrieť zápasy šampionátu 2010 FIFA World Cup South Africa™.
Aj naďalej pokračujeme vo vývoji technológie autonómnej výmeny elektriny založenej na jednosmernom prúde, ktorá umožňuje využívanie elektrickej energie z miestnych obnoviteľných zdrojov a jej efektívnu distribúciu v oblastiach bez veľkých elektrární či dokonca bez distribučných sietí. Momentálne tento projekt prebieha v prefektúre Okinawa.
Priniesť elektrinu ľuďom na celom svete prostredníctvom udržateľných energetických systémov využívajúcich obnoviteľnú energiu je jednou z vízií, ktorú by spoločnosť Sony CSL rada v budúcnosti zrealizovala.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

V Sony CSL nám na srdci leží verejné dobro, a preto sa prínos svojho výskumu snažíme využívať na podporu pozitívnej zmeny života na celom svete. Máme motiváciu vyvíjať technológie a spôsoby podnikania, ktoré by všetkým zabezpečili svetlejšiu budúcnosť.

Sony CSL

Ďalšie informácie o technológiách spoločnosti Sony