ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBJEKTÍVOCH

Ohnisková vzdialenosť, uhol a perspektíva
Ohnisková vzdialenosť

Ohnisková vzdialenosť

Ohnisková vzdialenosť alebo rozsah ohniskovej vzdialenosti pri transfokačných objektívoch bude obvykle to prvé, čo budete zvažovať pri výbere objektívu na snímanie určitej fotografie alebo pri určitom type fotografovania. Ohnisková vzdialenosť objektívu určuje dve charakteristiky, ktoré sú pre fotografov veľmi dôležité: zväčšenie a zorný uhol.

Dlhšie ohniskové vzdialenosti zodpovedajú väčšiemu zväčšeniu a naopak. Širokouhlé objektívy s krátkou ohniskovou vzdialenosťou majú nižšie zväčšenie, čo znamená, že ak chcete vyplniť snímku, musíte sa k priemernému objektu dostať fyzicky blízko. To ale tiež znamená, že sa do snímky zmestia aj veľké objekty bez toho, aby ste snímali z väčšej vzdialenosti. Teleobjektívy s dlhou ohniskovou vzdialenosťou majú vysoké zväčšenie, takže môžete snímku vyplniť objektmi, ktoré sú ďalej od fotoaparátu.

[1] Sekundárny základný bod objektívu [2] Ohnisková vzdialenosť [3] Zorný uhol (meraný uhlopriečne) [4] Ohnisková rovina (rovina obrazového snímača)

Technická definícia ohniskovej vzdialenosti

- Technické informácie -

Ohnisková vzdialenosť objektívu je definovaná ako vzdialenosť od jeho sekundárneho základného bodu po zadný ohniskový bod, keď je zaostrenie nastavené na nekonečno. Sekundárny základný bod je jeden zo šiestich hlavných bodov, ktoré sa používajú ako referenčné body optického objektívu (predný a zadný optický bod, základný a sekundárny uzlový bod a základný a sekundárny hlavný bod). Umiestnenie sekundárneho hlavného bodu v zložených objektívoch nie je vopred dané — môže byť niekde v prstenci objektívu alebo v niektorom bode mimo prstenca v závislosti od dizajnu objektívu —, preto neexistuje jednoduchý spôsob, ako by ste sami presne zmerali ohniskovú vzdialenosť objektívu.

Ohnisková vzdialenosť a zorný uhol

„Zorný uhol“ vyjadruje, akú časť scény pred fotoaparátom zachytí snímač. Povedané viac technicky - je to uhlový rozsah scény zachytený snímačom meraný uhlopriečne. Je dôležité si pamätať, že zorný uhol plne určujú ohnisková vzdialenosť objektívu a formát snímača fotoaparátu, takže zorný uhol získaný s ktorýmkoľvek daným objektívom bude iný pri fotoaparáte formátu 35 mm Full Frame a iný pri formáte APS-C. Rôzne objektívy s tou istou ohniskovou vzdialenosťou budú mať pri tej istej veľkosti snímača vždy rovnaký zorný uhol.

Porovnanie ohniskovej vzdialenosti a zorného uhla ilustruje tento vzťah pre fotoaparáty formátov 35 mm Full Frame aj APS-C.

* Ohnisková vzdialenosť v ( ): ekvivalent ohniskovej vzdialenosti pri použití s digitálnymi fotoaparátmi s vymeniteľným objektívom s 35 mm snímačmi veľkosti Full Frame

Perspektíva

Pri veľkých ohniskových vzdialenostiach sa objekty v popredí a na pozadí vo finálnych fotografiách často javia bližšie pri sebe. Tento efekt sa niekedy označuje ako telefotografická kompresia, aj keď ho v skutočnosti nespôsobuje samotný objektív. V skutočnosti pri používaní teleobjektívu musíte byť ďalej od snímaných objektov. Takže objekty v popredí a na pozadí sú v závislosti od ich vzdialenosti od fotoaparátu v skutočnosti k sebe bližšie. Inak povedané: nakoľko sú objekty v popredí a na pozadí pomerne vzdialené od fotoaparátu, ich relatívne vzdialenosti vo finálnej snímke budú bližšie ku skutočnosti. Pri snímaní so širokouhlým objektívom sa obvykle potrebujete dostať bližšie k objektu v popredí tak, aby bol na snímke dostatočne veľký, preto sa vzdialenejšie objekty zdajú pomerne menšie. Rozdiel vo viditeľnej perspektíve v skutočnosti závisí od toho, ako ďaleko ste od objektu.

Snímka pri 24 mm ohniskovej vzdialenosti

24 mm ohnisková vzdialenosť, 84-stupňový zorný uhol

Snímka pri 300 mm ohniskovej vzdialenosti

300 mm ohnisková vzdialenosť, 8-stupňový zorný uhol