V pravej jednotke slúchadiel WF-1000X vynecháva zvuk

Vzhľadom na vlastnosti náhlavnej súpravy je prenos medzi prehrávačom a ľavou jednotkou prioritizovaný, čo môže spôsobiť vynechávanie alebo úplný výpadok zvuku z pravej jednotky náhlavnej súpravy.

POZNÁMKA: Keď používate jednotku na hovory, zvuk bude počuť iba z ľavej jednotky náhlavnej súpravy.

Skontrolujte nasledovné možnosti a vyskúšajte príslušné riešenia:

V pravej jednotke náhlavnej súpravy vynecháva zvuk

V prostredí, v ktorom rozhranie Wi-Fi, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny alebo iné zariadenia vysielajú rádiové vlnenie s frekvenčným pásmom 2,4 GHz, môžete problém vyriešiť nastavením náhlavnej súpravy na prioritné stabilné pripojenie.

POZNÁMKA: V prípade zariadení iPhone, iPad alebo iných zariadení kompatibilných s kodekom Bluetooth AAC vždy používajte prioritnú možnosť v režime kvality zvuku.

Nastavte režim kvality zvuku na možnosť Priority on stable connection mode (Priorita v stabilnom režime pripojenia):

Pre smartfóny:

Pri používaní smartfónu nastavte režim pomocou špeciálnej aplikácie Headphones Connect.

  

1. Nainštalujte aplikáciu Headphones Connect pomocou služby Google Play.

  

2. Pripojte náhlavnú súpravu k smartfónu, potom spustite aplikáciu Headphones Connect a zmeňte nastavenia.

V prípade zariadení Walkman:

1. Vyberte položku Settings (Nastavenia).

2. Vyberte možnosť Bluetooth/Audio device connection settings (Nastavenia pripojenia zvukového zariadenia alebo zariadenia Bluetooth)

3. Vyberte možnosť v ponuke Wireless playback quality (Kvalita bezdrôtového prehrávania)

4. V ponuke SBC connection (Pripojenie SBC) nastavte možnosť Priority (Priorita).

5. Reštartovanie pripojenia k náhlavnej súprave

Z pravej jednotky náhlavnej súpravy nevychádza žiadny zvuk

1. Reštartujte náhlavnú súpravu a potom ju pripojte k prehrávaču.

2. Vypnite napájanie.

Obrázok ľavého slúchadla slúchadiel WF-1000X

Stlačte a podržte tlačidlo na ľavej jednotke, kým sa nezačne modrý indikátor blikať (približne 2 sekundy). Pravá jednotka sa vtedy tiež vypne. Obe jednotky sa tiež automaticky vypnú, keď ich vložíte do nabíjacieho puzdra.

  

3. Zapnite napájanie.

Obrázok pravého a ľavého slúchadla slúchadiel WF-1000X

Stlačte a podržte tlačidlá na pravej a ľavej jednotke, kým nezačne modrý indikátor blikať (asi 2 s).

4. Pripojte jednotku k prehrávaču a skontrolujte, či zvuk vychádza z náhlavnej súpravy.