Nové recyklované balenie robota AIBO

Zrodilo sa nové, revolučné balenie. Robot AIBO prichádza útulne zabalený a chránený pred poškodením plsteným balením, ktoré je z 50 % vyrobené z recyklovaných plastových PET (polyetyléntereftalátových) fliaš.

Redukovanie, opätovné používanie, recyklovanie – toto sú princípy ekologického dizajnu spoločnosti Sony

V súlade s globálnym environmentálnym plánom Smerujeme k nule spoločnosť Sony pokračuje v práci na znižovaní spotreby a zvyšovaní opakovaného využívania a recyklovania materiálov v rámci svojich produktov a obchodných aktivít.

Ochrana vzácnych vecí

Nové recyklované balenie robota AIBO chráni, pokým sa nestane nových členom rodiny. Je kompletne vyrobené z plsti, ktorá využíva recyklovaný materiál z plastových fliaš a ktorú možno vytvarovať pre robota AIBO alebo iné produkty.

Obrázok oceňovaného ekologického balenia
Ocenené ekologické balenie

Ocenené v prestížnej súťaži Asian Packaging Federation AsiaStar    

Zväz Asian Packaging Federation udelil baleniu robota AIBO vyvinutému spoločnosťou Sony prestížne ocenenie AsiaStar 2018 v kategórii ekologických balení. Ocenenie vyzdvihlo balenie „navrhnuté špeciálne s ohľadom na environmentálne dosahy balenia a produktu počas celého životného cyklu“.

Ako sa vyrába balenie

Od plastových fliaš po nové balenie robota AIBO

Plastové fľaše sú [1] zbierané, [2-3] rozsekané, [4] pridané v pomere 50:50 k novej polyetyléntereftalátovej „vlne“ a utkané do plstenej textílie s hrúbkou 3 mm, ktorá sa [5] dodáva v roliach a [6] z ktorej sa tvaruje [7] nové balenie robota AIBO.

Navrhovanie ikonického balenia pre ikonický produkt

Výzva vyžadujúca zapojenie dizajnu aj technológie

Návrhári a inžinieri spolupracovali na realizácii environmentálnych cieľov aj konceptu prebudenia robota AIBO a jeho vstania z ochranného balenia, pričom zohľadňovali dizajn, náklady a odolnosť voči poškriabaniu. Vysoký podiel recyklovaného materiálu má aj svoje výzvy.

Podpora recyklácie vďaka inováciám

Zvýšenie podielu recyklovaného materiálu v textílii môže znížiť tesnosť materiálu a viesť k problémom s pevnosťou a uchovávaním tvaru, takže recyklované materiály je zvyčajne potrebné zmiešať s väčšinovo zastúpeným novým materiálom. V prípade balenia robota AIBO sa použila plsť a výnimočný postup zvyšujúci podielu materiálu z plastových fliaš až na 50 %.

Jednomateriálová štruktúra

Balenie robota AIBO z tvarovanej plsti obsahujúcej PET materiál tlmí a dodáva odolnosť. Balenie je jedinečné tým, že z 50 % využíva recyklovaný materiál a inovatívna trojvrstvová štruktúra s dutinou vo vnútri poskytuje mäkké úložisko tlmiace nárazy a pevný vonkajší obal.

Zachovávanie prírodných zdrojov a lepší prvý dojem

Produkty prepravované v kartónových škatuliach zvyčajne musia byť vnútorne chránené pred vodou a prachom ďalšími vreckami a obalmi. Husté vlákna plsteného obalu sú odolnejšie voči špine zvonka, takže nie je potrebná žiadna ďalšia ochrana. Vďaka tomu možno lepšie zachovávať prírodné zdroje a urobiť skvelý prvý dojem pri stretnutí s robotom AIBO.

Bez potreby tlačiarenskej farby

Keďže názov robota AIBO je na balení vyrazený a nie vytlačený, nie je potrebné používať rozličné chemikálie a olejové produkty súvisiace s tlačiarenskou farbou, čím pomáhame znižovať environmentálny dosah.

Motohiro Sato

Oddelenie navrhovania a výroby balení

Divízia výrobného dizajnu
Sony Global Manufacturing & Operations Corporation

Obrázok Motohira Sata

Pri navrhovaní balenia robota AIBO sme si ako počiatočný cieľ dali použitie „50 % materiálu z recyklovaných plastových PET fliaš,“ a aktuálna výzva bola zvýšiť to z 30 % dosiahnutých v minulom roku.
Naša neustála snaha o vytvorenie materiálu príjemného na dotyk a túžba vytvoriť dojem spiaceho robota AIBO viedli ku komplexnému tvaru plsteného materiálu, ktorý je náročnejšie navrhnúť a vytvoriť, no rozhodne sme dokázali prekonať tieto problémy a dosiahnuť cieľ.
V práci na znižovaní environmentálnom dosahu baliacich materiálov budeme pokračovať a naším cieľom je zvýšiť podiel používaného materiálu z recyklovaných plastových fliaš.

Obrázok Kenichiho Hirosu
Kenichi Hirose

grafický dizajnér

Kreatívne centrum
Sony Corporation

V roku 2014 sme sa rozhodli vytvoriť nový štýl balenia. Začali sme preto vyvíjať plstené balenie. Najskôr sme potrebovali poznať zloženie vlákien tvoriacich náš plstený materiál, takže sme vytvorili sériu prototypov s rozličnými pomermi zložiek, pomocou rozličných výrobných metód a tak ďalej. Potom sme sa pokúsili vyrobiť plstené balenie použitím recyklovaného PET materiálu z dobre známych plastových fliaš.
Týmto balením, z ktorého zákazník vyberá robota AIBO pri prvom kontakte, sme umiestnili celé telo robota AIBO do materiálu charakteristického kombináciou pevnosti a mäkkosti. Robot AIBO je v ňom útulne zabalený a chránený. 
V budúcnosti budeme vyrábať ešte pokročilejšie balenie a naším cieľom je dosiahnuť 100 % recyklovaný materiál. Dúfame tiež, že tento štýl balenie bude mať vplyv na environmentálnu uvedomelosť množstva ľudí.

AIBO

unikátnosť bez obmedzení