Predstavenie nového televízora BRAVIA XR

Nezmeškajte to. Zoznámte sa s novými televízormi BRAVIA XRTM.