ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBJEKTÍVOCH

Makrofotografia
Maximálny pomer zväčšenia

Zväčšenie každého objektívu je dané jeho ohniskovou vzdialenosťou. Pri makrofotografii je dôležité aj to, nakoľko sa môžeme priblížiť k objektu snímania. Tieto dva faktory - ohnisková vzdialenosť a minimálna zaostrovacia vzdialenosť - stanovujú pomer maximálneho zväčšenia objektívu, ktorý sa niekedy označuje ako pomer reprodukcie. Čím viac sa môžete priblížiť s objektívom k objektu pri danej ohniskovej vzdialenosti, tým väčší pomer zväčšenia dosiahnete.

Obvykle je makroobjektív definovaný ako objektív, ktorý má v špecifikácii uvedený maximálny pomer zväčšenia najmenej 1:1 alebo 1x. To znamená, že objekt je možné reprodukovať v plnej veľkosti na obrazovom snímači fotoaparátu: keď je objektív dostatočne blízko pri objekte, môže sa 10 mm objekt premietnuť na snímač ako 10 mm obrázok. Pomer maximálneho zväčšenia 1:2 alebo 0,5x by znamenal, že maximálna veľkosť, v akej sa môže premietnuť obrázok toho istého 10 mm objektu na snímači, by bola 5 mm, resp. presne polovica jeho skutočnej veľkosti.

0,35x obrázok kvetu

0,35x

1,0x obrázok kvetu

1,0x

Ďalšie charakteristiky makroobjektívov, o ktorých by ste mali vedieť

Makroobjektívy sú špecificky navrhnuté na optimálny optický výkon pri veľmi krátkych vzdialenostiach zaostrovania, pričom obraz bude obvykle najostrejší pri fotografovaní zblízka, ale to neznamená, že ich môžete používať len pri makrofotografii. Mnohé makroobjektívy dosahujú aj vynikajúci výkon pri snímaní bežných objektov pri normálnych vzdialenostiach.

Ďalšou dôležitou charakteristikou makroobjektívov používaných na snímanie zblízka je, že majú veľmi nízku hĺbku poľa. To znamená, že vyžadujú dôkladné zaostrenie, aby zachytili požadované detaily. V niektorých situáciách môže byť jednoduchšie zaostriť pri snímaní so statívom. Pri niektorých objektoch môže byť na dosiahnutie dostatočnej hĺbky poľa potrebné nastaviť výrazne vyššie clonové číslo. Nízka hĺbka poľa však môže byť výhodou, pretože sa pri nej zvýraznia detaily v rozsahu zaostrenia a rušivé pozadie sa rozostrí.

[1] Minimálna zaostrovacia vzdialenosť (približne 13 cm/5,1 palca pri 1x zväčšení) [2] Pracovná vzdialenosť (približne 2 cm/0,8 palca pri 1x zväčšení) [3] Minimálna zaostrovacia vzdialenosť (približne 35 cm/13,8 palca pri 1x zväčšení) [4] Pracovná vzdialenosť (približne 16 cm/6,3 palca pri 1x zväčšení) [5] Rovina obrazového snímača

Minimálna zaostrovacia a pracovná vzdialenosť

Uvedenie minimálnej zaostrovacej vzdialenosti objektívu v špecifikáciách môže byť mätúce. Minimálna zaostrovacia vzdialenosť sa meria od objektu po zadný ohniskový bod objektívu, čo je rovina obrazového snímača v tele fotoaparátu. Výraz „pracovná vzdialenosť“ znamená vzdialenosť medzi objektom a predným prvkom objektívu.

Ak má napríklad objektív uvedenú minimálnu zaostrovaciu vzdialenosť 0,2 m (20 cm), v závislosti od hrúbku tela fotoaparátu a dĺžky objektívu môžete mať pri zaostrovaní pri minimálnej zaostrovacej vzdialenosti len niekoľko centimetrov pracovnej vzdialenosti, ak chcete nasnímať makrosnímku vo formáte 1:1. Pri takej blízkosti snímania môžu vzniknúť problémy s osvetlením (tieto problémy pomáhajú riešiť špecifické makroblesky a kruhové svetlá), môže byť ťažké zaostriť aj pri najmenšom pohybe objektu alebo fotoaparátu a pri tak krátkej vzdialenostiach je pravdepodobné, že živočíchy vyplašíte. V prípade ktoréhokoľvek z týchto problémov je potrebné vybrať si makroobjektív, ktorý má dlhšiu ohniskovú vzdialenosť, čím získate väčšiu pracovnú vzdialenosť.