Obrázky – Diaľkový ovládač
Obrázky – Diaľkový ovládač
Špecifikácie a funkcie
  • 4-palcový montážny priemer a displej LCD s možnosťou posúvania obsahu

  • Vodovzdorná úprava v súlade s normou IPx7

Viac informácií o funkciách na úsporu energie a našom záväzku prispieť k udržateľnejšej budúcnosti. Navštívte našu eko-lokalitu