HT-A5000 – Opisný prepis

Opis
Hrá hudba. Pod televízorom pripevneným na stene je čierny reproduktorový panel.

Titulok
„HT-A5000“

„5.1.2-kan.“

Opis
Na displeji reproduktorového panelu sa rozsvieti nápis „AHOJ“.

Sofistikovaný horizontálny reproduktorový panel so šírkou 120 cm, hore je logo Sony.

Titulok „Lúčové výškové reproduktory“. Záber zblízka mnohých otvorov, ktoré ovládajú fázu zvukových vĺn.

Titulok „Reproduktory vysielajúce zvuk nahor“. Na oboch koncoch intenzívne vibrujú pripevnené reproduktory vysielajúce zvuk nahor.

Titulky „Vstavaný duálny hlbokotónový reproduktor“ a „3 predné reproduktory“. Dva hlbokotónové reproduktory a tri predné reproduktory vibrujú.

Titulok
„ÚPLNE NOVÝ SVET PRIESTOROVÉHO ZVUKU“

Opis
Obývačka.

Televízor pripevnený na stene nad reproduktorovým panelom zobrazuje úsvit v lese.

Logo 360 SPATIAL SOUND MAPPING, titulok „S voliteľnými zadnými reproduktormi“.

Komentár
„Počet virtuálnych reproduktorov sa líši podľa kombinácie zadných reproduktorov.“

„Voliteľný hlbokotónový reproduktor alebo zadné reproduktory nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.“

Titulok
„Optimalizácia zvukového poľa“

Opis
Dva zadné reproduktory za sedačkou vysielajú modré zvukové vlny smerom k reproduktorovému panelu, čo predstavuje meranie zvukovými vlnami a ich odrážanie vo všetkých smeroch.

Komentár
„Dostupné s voliteľnými reproduktormi alebo bez nich“

Titulok
„Detekcia pozície“

Opis
Zadné reproduktory vysielajú modré svetlo, čo predstavuje zvukové vlny na meranie, tie prechádzajú cez reproduktorový panel a merajú polohu a vzdialenosť stien, stropu, zadných reproduktorov a reproduktorového panelu.

Titulok
„Syntetizuje zvukové vlny“

Opis
Svetelné kruhy predstavujúce zvukové vlny, ktoré sa šíria od reproduktorového panelu a zadných reproduktorov, svetlo prepája reproduktorový panel, zadné reproduktory a strop a tvorí trojuholník.

Svetlo medzi čiarami vytvorí virtuálny reproduktor a miestnosť zázračne obklopia tenšie čiary.

V pozadí sa zobrazí titulok „Na vytvorenie viacerých virtuálnych reproduktorov“.

Dvaja ľudia na sedačke sledujú les v televízore. Miestnosť sa premení na les z televízora a objaví sa titulok „Aby ste mali pocit, akoby ste boli priamo na mieste“.

Titulok
„Pridajte voliteľné reproduktory“

„SA-SW3“

„SA-RS5“

„Voliteľný hlbokotónový reproduktor a zadné reproduktory

SA-SW5, SA-SW3, SA-RS5, SA-RS3S“

Opis
Dva typy voliteľných hlbokotónových a zadných reproduktorov.

Titulok
„Podporuje najnovšie formáty zvuku“

„Vychutnajte si strhujúci zvuk ako v kine“

Opis
Logá Dolby Atmos® a DTS:X®.

Dvaja ľudia sledujú televízor obklopení zvukom.

Zvuk sa šíri z predných a horných reproduktorov reproduktorového panelu.

Titulok
„Zvuk z lúčových výškových reproduktorov“

„Reproduktory vysielajúce zvuk nahor“

Opis
Zvuk vysielaný z predného lúčového výškového reproduktora sa odráža od stien a zvuk vysielaný zhora sa odráža od stropu a šíri sa v miestnosti.

Zvuk okolo sedačky vytvorí pologuľu.

Titulok
„Vertikálny zvuk“

Opis
Logo Vertical Surround Engine.

Zvuk z reproduktorového panelu sa odráža od stropu a padá nadol.

Titulok
„Horizontálny zvuk“

Opis
Logo zvuku S-Force PRO Front Surround.

Z reproduktorového panelu k sedačke sa šíri polkruh zvuku.

Zvukové efekty sa zobrazujú ako modré svetlo, zobrazuje sa titulok „5.1.2.-kan. strhujúci priestorový zážitok“ a logá VERTICAL SURROUND ENGINE a S-FORCE PRO FRONT SURROUND.

Titulok
„Acoustic Center Sync“

Opis
Dvaja ľudia sledujú video spievajúcej ženy.

Hlas šíriaci sa z televíznej obrazovky sa mení na modré kruhy, ktoré sa šíria smerom k nim.

Komentár
„Vyžaduje sa kábel HDMI a kábel režimu stredného reproduktora televízora.“

„Acoustic Center Sync funguje s kompatibilnými televízormi BRAVIA™“

Titulok
„Ovládanie hlasom“

Opis
logá works with OK Google a works with Alexa.

Žena hovorí, „Spusti hudbu,“ a zvuk sa šíri z prednej časti reproduktorového panelu.

Komentár
„Vyžaduje sa kompatibilné zariadenie od spoločnosti Google/Amazon“

Titulok
„Technológia HDMI eARC s pripojením pomocou jedného kábla“

Opis
Záber zblízka na zadnú stranu s konektormi.

V pozadí je rodina a dvojica sledujúca televízor a zobrazia sa titulky „Nech vás zvuk vezme za hranice vašej obývačky“.

Hudba skončí a naproti pozadiu s reproduktorovým panelom v obývačke v pozadí sa objaví titulok „HT-A5000“.

Na konci videa sa zobrazí logo Sony.