HT-A3000 – Opisný prepis

Opis
Hrá hudba.

Záber zblízka na logo Sony na reproduktorovom paneli. Na displeji reproduktorového panelu sa rozsvieti nápis „AHOJ“.

Sofistikovaný horizontálny reproduktorový panel so šírkou 95 cm.

Titulok
„HT-A3000“

Opis
Titulok „3 predné reproduktory vrátane stredného reproduktora“. Tri predné reproduktory reproduktorového panelu vibrujú.

Titulok „Vstavaný duálny hlbokotónový reproduktor“. Dva hlbokotónové reproduktory medzi prednými reproduktormi vibrujú.

Titulok „3.1-kan.“ po ktorom nasledujú logá Dolby Atmos® a DTS:X®.

Titulok
„ÚPLNE NOVÝ SVET PRIESTOROVÉHO ZVUKU“

Opis
Logo 360 SPATIAL SOUND MAPPING.

Biela obývačka.

Televízor, reproduktorový panel, sedačka a zadné reproduktory.

Les v televízore.

Titulok „S voliteľnými zadnými reproduktormi“. Dva zadné reproduktory za sedačkou vysielajú modré svetlo smerom k reproduktorovému panelu, čo predstavuje zvukové vlny.

Titulok „Optimalizácia zvukového poľa“. Modré svetlo sa odráža od reproduktorového panelu k zadným reproduktorom.

Titulok „Detekcia pozície“. Modré svetlá sa pohybujú nahor a nadol, doprava a doľava od zadných reproduktorov, merajú svoju polohu v miestnosti a vzdialenosť.

Titulok „Syntetizuje zvukové vlny“. Svetelné gule sa šíria od reproduktorového panelu a zadných reproduktorov ako nárazové vlny, svetlo prepája reproduktorový panel, zadné reproduktory a strop.

Titulok
„Na vytvorenie viacerých virtuálnych reproduktorov“

Opis
Dve svetelné gule predstavujúce virtuálne reproduktory sa objavia na strope, množia sa a rozširujú.

Priestor medzi reproduktorovým panelom a zadnými reproduktormi sa zázračne obklopí trojuholníkmi svetla a obalí sa modrým svetlom v tvare kupoly.

Komentár
„Počet virtuálnych reproduktorov sa líši podľa kombinácie zadných reproduktorov.“

Titulok
„Aby ste mali pocit, akoby ste boli priamo na mieste“

Opis
Les v televízore sa rozšíri do celej obývačky.

Ľudia na sedačke sa okolo seba prekvapene pozerajú.

Titulok
„Pridajte voliteľné reproduktory“

„Hlboké basy“

Opis
Voliteľný hlbokotónový reproduktor v obývačke. Ťažké basy sa šíria po miestnosti.

Titulok
„Širší priestorový zvuk“

Opis
Voliteľné zadné reproduktory v obývačke.

Titulok
„Voliteľný hlbokotónový reproduktor a zadné reproduktory“

„SA-SW5, SA-SW3, SA-RS5, SA-RS3S“

Opis
Dva typy voliteľných hlbokotónových a zadných reproduktorov.

Komentár
„Voliteľný hlbokotónový reproduktor alebo zadné reproduktory nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.“

Titulok
„Vychutnajte si zvuk s jedným panelom“

„Pohlcujúci zvukový zážitok“

Opis
Logá Vertical Surround Engine a S-Force PRO Front Surround.

Zvuk z reproduktorového panelu sa stáva kupolou svetla, ktorá obklopí rodinu sledujúcu televízor.

Titulok
„Ideálna dvojica s televízormi od spoločnosti Sony“

„Z televízora vychádza akustický centrálny zvuk“

Opis
Rodina sleduje video spievajúcej dvojice.

Hlas šíriaci sa z televíznej obrazovky sa mení na modré kruhy, ktoré sa šíria smerom k rodine.

Komentár
„Acoustic Center Sync funguje s kompatibilnými televízormi BRAVIA™.“

„Vyžaduje sa kábel HDMI aj kábel režimu stredného reproduktora televízora.“

Titulok
„Ovládanie hlasom“

Opis
logá works with OK Google a works with Alexa.

Žena hovorí, „Spusti hudbu,“ a zvuk sa prehráva z predného reproduktorového panelu.

Komentár
„Vyžaduje sa kompatibilné zariadenie od spoločnosti Google/Amazon“

Titulok
„Pripojenie cez jeden kábel“

„HDMI eARC“

Opis
Záber zblízka na zadnú stranu s konektormi.

Rodina odpočíva a sleduje televízor v obývačke, fotoaparát priblíži na reproduktorový panel a hudba skončí s titulkom „HT-A3000“.

Na konci videa sa zobrazí logo Sony.