Televízory a domáce kiná


Vysvetlenie názvu modelu televízora

Môže sa zdať, že názov modelu televízora pozostáva z náhodného radu písmen a číslic, ale je v tom určitá logika.

Každý model obsahuje 3 segmenty, pomocou ktorých zistíte základné informácie o svojom televízore.

Ide o tieto 3 časti:


2K (KDL) alebo 4K (KD) Príklad modelu televízora
Veľkosť obrazovky Príklad modelu televízora Príklad modelu televízora
Názov série Príklad modelu televízora

POZNÁMKY:

 • Názov modelu použite pri vyhľadávaní všeobecných informácií na stránke podpory
 • Tu uvádzame niekoľko príkladov správnych názvov modelov: KD-55X8507C, KDL-32EX710 a KLV-40NX520

Ako možno skontrolovať názov modelu
Na nálepke na produkte

Názov modelu býva zvyčajne uvedený na nálepke na zadnej strane televízora alebo vyrytý na prednom paneli televízora. Všimnite si, že názov modelu je iný než sériové číslo:

 1. Názov modelu
 2. Sériové číslo
Príklad názvu modelu a sériového čísla
V používateľských nastaveniach televízora

Možnosť A – Android TV Sony (verzia softvéru 3.533 alebo novšia):

 1. Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači
 2. Vyberte položky [Settings] > [TV] > [About] > [Device name] > [System information]
Obrazovka s informáciami o systéme

Možnosť B – Android TV Sony (verzia softvéru 3.843 alebo staršia):

 1. Stlačte tlačidlo Help na diaľkovom ovládači
 2. Vyberte položku [System information]
Obrazovka pomocníka Smart Help

Obrazovka s informáciami o systéme

Možnosť C – pri iných televízoroch než Android TV:

 1. Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači
 2. Vyberte položky [Help] alebo [Settings] > [Customer Support]. Názov modelu sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky
Obrazovka s informáciami o systéme – iné televízory než Android

POZNÁMKA: Kroky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a verzie softvéru


Prehrávače diskov Blu-ray (BDP) a systémy domáceho kina

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov pre BDP a systémy domáceho kina:

 1. Názov modelu
 2. Sériové číslo
BDP a domáce kiná