Zaregistrujte si produkt v My Sony a získajte ročnú predĺženú záruku.

Registrácia fotoaparátu alebo objektívu

Ponuka je k dispozícii iba v prípade nových vybraných modelov fotoaparátov a objektívov. Proces spustíte registráciou produktu (nižšie uvedený zoznam podlieha častým aktualizáciám). Ponuka končí 31. januára 2025 – produkt musí byť zakúpený do tohto dátumu. Registráciu produktu a aktiváciu ročnej predĺženej záruky je potrebné vykonať do 60 dní od zakúpenia produktu. Okamžite po zaregistrovaní produktu vám e-mailom odošleme jedinečný aktivačný kód na rozšírenie záruky a pokyny na jej aktiváciu. Upozorňujeme, že ak ste si už rozšírenú záruku na tento produkt zakúpili alebo ste ju získali iným spôsobom, na pridanie ďalšej ročnej záruky použitím tohto kódu nebudete mať nárok. Po odoslaní žiadosti o opravu musíte poskytnúť doklad o dokončenom nákupe (faktúra vystavená obchodníkom zo zúčastnených krajín uvedených v zozname nižšie). Táto rozšírená záruka je neprenosná. Ponuka platí v prípade nákupov vo všetkých členských štátoch EÚ s výnimkou Luxemburska, Holandska, Izraelu a Nórska. Na Spojené kráľovstvo, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko sa však vzťahuje.