BRAVIA, zábava pre budúcnosť

Rastúci dopyt po stále väčších televíznych obrazovkách so sebou nesie väčšiu spotrebu zdrojov a energie. Záväzky Sony v oblasti udržateľnosti prinášajú úsporu energie, a to od vývoja produktu po sledovanie TV.

Spojenie zábavy a environmentálnych aspektov

S televízormi BRAVIA získate ten najpohlcujúcejší zážitok zo sledovania, nádherný dizajn, ako aj inovácie, ktoré zmenšujú vplyv na životné prostredie tým, že znižujú mieru spotreby energie a využívania neobnoviteľných zdrojov. Jednoducho si môžete zvoliť vlastné nastavenia BRAVIA, aby ste naďalej prispievali k znižovaniu dopadu na životné prostredie.

Efektívnejšia výroba, preprava a používanie

Pokročilé inžinierstvo pre prostredie

V rámci životného cyklu produktu pracujeme na niekoľkých aspektoch vrátane zníženia objemu používania nových plastov, zefektívnenia prepravy a prepracovania spotreby energie pri používaní, aby sme zmenšili svoju environmentálnu stopu.

Používanie

Všetky vaše úsporné nastavenia na jednom mieste

S flexibilným a nastaviteľným Ovládacím panelom Eco sa dajú nastavenia úspory energie spravovať centrálne. Jednoducho môžete nastaviť nastavenia úspory energie pre používanie vášho TV, prostredie a obsah ktorý sledujete – všetko na jednom mieste – a vizualizovať prínos, ktorý dosiahnete znížením dopadu na životné prostredie.

[1] Predvolené nastavenia [2] Zapnuté nastavenia úspory energie

Obrázok miestnosti, v ktorej dvaja ľudia sledujú televízor, vľavo za tmavších podmienok a vpravo za svetlejších podmienok.
Optimálny obraz a spotreba energie s automatickým ovládaním jasu

Medzi funkcie úspory energie patrí vypnutie televízora a automatická úspora energie pomocou svetelného snímača. Ako príklad týchto funkcií s aktivovaným snímačom okolitého svetla na ovládacom paneli Eco sa jas obrazovky automaticky prispôsobí osvetleniu v miestnosti, čím sa optimalizuje spotreba energie.

[1] Tmavšie prostredie  [2] Svetlejšie prostredie

Obrázok stĺpcového diagramu. Stĺpec vpravo zobrazuje zníženie o 32 %.
Šetrenie energie s ovládacím panelom Eco

Aktivovaním nastavení úspory energie v ovládacom paneli Eco môžete znížiť spotrebu energie približne o 32 %.

[1] Predvolené nastavenia [2] Zapnuté nastavenia úspory energie

Automatické snímanie diváka pre väčšiu úsporu energie

Keď pripojíte kameru BRAVIA CAM kvôli sledovaniu pohybu diváka, jas obrazovky sa dá automaticky znížiť, aby sa minimalizovala spotreba energie, ak pred televízorom nikto nebude, čím sa minimalizuje spotreba energie asi o 32 %.

Úsporná spotreba energie na základe jasu obrazu a umiestnenia

Naše jedinečné spracovanie signálu je navrhnuté tak, aby prinášalo výnimočný kontrast a optimálnu spotrebu energie. Premiestnením energie z tmavých do jasných častí obrazu si môžete užívať realistickejšie obrazy a zníženú spotrebu energie približne až o 33 %.

[1] Tmavé  [2] Typický jas  [3] Svetlé

Výroba

Používanie menšieho objemu nových plastov pri tvorbe produktov

Vysoká kvalita produktov z recyklovaných materiálov

V rámci jednotlivých aspektov dizajnu, od vývoja materiálu po estetiku, sa nám podarilo zvýšiť spotrebu recyklovaných materiálov pri zachovaní povrchovej úpravy vysokej kvality. SORPLAS™ vyvinutý spoločnosťou Sony používame napríklad v televízoroch OLED a ich zadných krytoch, ktoré predstavujú najväčšiu časť televízora, čím sme znížili spotrebu nových plastov o približne 60 %.

Obrázok televízneho panelu a hromady plastových peliet.
Recyklované a nádherné

Pri použití recyklovaného plastového materiálu v externých častiach môže byť náročnejšie dosiahnuť vzhľad s istými vlastnosťami. Náš recyklovaný plast SORPLAS však možno kombinovať so starostlivo vybranými surovinami, prispôsobením zloženia počas výroby a patentovanými aditívami a získať tak nádherne lesklú tmavočiernu úpravu, na ktorú si používatelia BRAVIA zvykli.

Obrázok plastového panelu zblízka, osoba v rukaviciach drží nástroj.
Trvalá odolnosť na dlhodobé používanie

Plasty určené na domáce spotrebiče, ako napríklad TV, obsahujú aditíva podporujúce odolnosť a spomaľovanie horenia. Vývoj materiálu SORPLAS umožňuje minimálne použitie aditív s cieľom získať rovnaké vlastnosti materiálu, aké majú bežné TV z klasického plastu. Vďaka tomu TV vydrží dlhšie a jeho environmentálna stopa je menšia.

Pracujeme na uzavretí cyklu opakovanou recykláciou

SORPLAS je recyklovaný plast vyrobený z použitých fliaš na vodu a odpadových optických diskov získaných z tovární a trhov a z patentovaného spomaľovača horenia. Jednou z výhod materiálu SORPLAS je, že ani po niekoľkých recykláciách sa príliš neznehodnotí. Recyklované časti SORPLAS majú potenciál znížiť odpad a prispieť k vzniku recycle-oriented spoločnosti.

Obrázok disku vľavo, vpravo rozlámaný na menšie rozdrvené čiastočky.
Snahy o recykláciu v spoločnosti Sony

Zomleté odpadové optické disky od výrobcu diskov Sony Music Solutions Inc. sú jednou z prísad v materiáli SORPLAS, ktoré sa používajú na zadné kryty.

Obrázok stĺpcového diagramu. Stĺpec vpravo zobrazuje zníženie o 43 %.
Pomáhame znižovať emisie CO2

Emisie CO2 z výroby materiálu SORPLAS, používaného na zadné kryty televízorov BRAVIA sa dajú znížiť asi o 57 % v porovnaní s výrobou nového plastu so spomaľovačmi horenia použitého na rovnaký účel.

[1] Nový plast so spomaľovačmi horenia [2] SORPLAS

Obrázok panelu vyrobeného z materiálu SORPLAS s vyrazeným označením.
Príprava na budúcu recykláciu materiálu SORPLAS

Myslíme dopredu na zber materiálu SORPLAS na budúcu recykláciu – tieto časti obsahujú vyrazené označenie, aby sa dali rozlíšiť a oddeliť od ostatných materiálov.

Výroba TV BRAVIA s menším vplyvom na životné prostredie

BRAVIA sa vyrába v ekologických fabrikách. Naše fabriky v Číne vyrábajú produkty na 100 % pomocou obnoviteľných zdrojov energie od finančného roku 2020.

Preprava

Na ceste k udržateľnejšej logistike

Kontrolujeme každý detail obalu s ohľadom na životné prostredie, využívame množstvo simulácií a desiatky rokov skúseností v oblasti globálnej logistiky.

Obrázok zobrazujúci dve balenia na váhe, jedno z roku 2018 a druhé z roku 2023 – zobrazuje sa zníženie o -48 %.
Lepšie balenie s menším obsahom plastov

Zvyčajne sa pri balení TV BRAVIA vyžaduje baliaci materiál zhora aj zdola, ako aj sprava a zľava. Vďaka množstvu simulácií a desaťročiam skúseností v globálnej logistike sme optimalizovali dizajn balenia, ktoré teraz chráni TV aj bez veľkého množstva baliacich materiálov.

Obrázky plastových a papierových remienkov použitých v obaloch.

Okrem toho sme plastové remienky v balení vymenili za pevné papierové remienky. Dosiahli sme celkové zníženie objemu plastu v obaloch približne o 48 %.

Ilustrácia dvoch nákladných áut, jedno dokáže naraz previezť viac jednotiek, nápis „15 %“ a šípka dole, čo zobrazuje zníženie emisií CO2.
Zníženie emisií CO2 vďaka menšiemu a ľahšiemu baleniu

Tým, že sme prepracovali balenie, ktoré chráni produkt pri preprave, sme zmenšili veľkosť balenia asi o 15 % a celkovú hmotnosť asi o 12 %. Vďaka tomu sa na jednu paletu zmestí viac jednotiek a emisie CO2 na jednotku počas prepravy produktov sa znížili približne o 15 %.

Nižšia spotreba atramentu šetrí zdroje

Starostlivo sme zvážili, ktoré informácie o produkte vytlačíme na balenie a ako ich skrátime, aby sme znížili spotrebu atramentu o približne 91 % a zmenšili tak vplyv na životné prostredie bez obetovania dizajnu a atraktívnosti balenia.

Obrázok dvoch krabíc, na jednu sa použilo viac atramentu a na druhú minimálne množstvo, zobrazuje sa zníženie atramentu použitého na balení s nápisom „-91 %“.

Rozhovory s developerom

Portrét účastníka rozhovoru.
Jusuke Aošima

Product Design Dept. 2, Product Design Div. 1,
Obchodná skupina Home Entertainment
Obchodná skupina Home Entertainment & Sound Products
spoločnosť Sony Corporation

Využívanie vylepšenej technológie na zníženie dopadu na životné prostredie

Rastúci dopyt po stále väčších televíznych obrazovkách so sebou nesie väčší dopad na prostredie, a preto sa musíme usilovať o zníženie spotreby energie televízorov BRAVIA. Kľúčom k tomu je hnacia technológia displeja, hlavný komponent televízora. BRAVIA dosahuje vyjadrenie obrazu vo vysokej kvalite, čo maximalizuje výkon displeja a súčasne znižuje spotrebu energie primeraným ovládaním LED podsvietenia, ktoré ovplyvňujú rôzne informácie, napríklad scény vo videu, okolitý jas, teplota, prítomnosť a poloha ľudí, ktorú rozpoznáva BRAVIA CAM. Okrem toho sme svoju energiu vložili aj do dizajnu používateľského rozhrania pre Ovládací panel Eco, aby boli úsporné nastavenia pre používateľov intuitívnejšie a jednoduchšie. Týmto a ďalšími prístupmi budeme naďalej prispievať k znižovaniu dopadu na životné prostredie.

Kunihiro Išii

Design Dept. 1, Product Design Div. 2
Obchodná skupina Home Entertainment
Obchodná skupina Home Entertainment & Sound Products
spoločnosť Sony Corporation

Portrét účastníka rozhovoru.
Neustále snahy o znižovanie spotreby nového plastu

Aktívne používame SORPLAS, jedinečný recyklovaný plast spoločnosti Sony, už viac ako desať rokov a momentálne ho používame na zadné kryty niektorých modelov televízorov. Keď sme ho chceli začať používať, narazili sme na rôzne výzvy. Vďaka spolupráci s oddelením, ktoré má na starosti vývoj materiálu SORPLAS, sme neustále vylepšovali jeho zloženie, vytvárali simulácie a vyrábali prototypy, čím sme SORPLAS úspešne adaptovali na televízne produkty bez obmedzenia výkonu alebo kvality a zároveň sme dosiahli zníženie objemu použitého nového plastu. Okrem toho je dôležité znížiť množstvo výplňového materiálu v obale, ktorý chráni produkt. Zníži sa tak celkový objem použitého plastu a súčasne to vedie k zníženiu hmotnosti a veľkosti obalov, vďaka čomu sa zlepší efektivita prepravy a znížia emisie CO2. Pomocou technológie simulácie sily a know-how v oblasti logistiky sme opakovane testovali daný produkt, aby sme našli optimálnu formu, ktorá zníži používanie výplňového materiálu a zachová potrebné vlastnosti na ochránenie produktu. Aktivitami spojenými s dizajnom budeme naďalej využívať svoje skúsenosti na dosiahnutie ďalšieho znižovania dopadu na životné prostredie.