S TV BRAVIA je každá scéna ekologická

S rastúcim dopytom po väčších televíznych obrazovkách rastie aj riziko vyššej miery využívania zdrojov a energií. Záväzky Sony v oblasti udržateľnosti však prinášajú úsporu energie, a to od vývoja produktu po sledovanie televízora.

Spojenie pohlcujúceho zážitku a environmentálnych aspektov

S televízormi BRAVIA získate ten najpohlcujúcejší zážitok zo sledovania, nádherný dizajn, ako aj inovácie, ktoré zmenšujú vplyv na životné prostredie tým, že znižujú mieru spotreby energie a využívania neobnoviteľných zdrojov.

Efektívnejšia výroba, preprava a používanie

Pokročilé ekologické výrobné procesy

V rámci životného cyklu produktu pracujeme na niekoľkých aspektoch vrátane zníženia objemu nových plastov, zefektívnenia prepravy a prepracovania spotreby energie pri používaní, aby sme zmenšili svoju environmentálnu stopu.

Výroba

Používanie menšieho objemu nových plastov

Spojenie vysokej miery recyklácie a kvality produktu

V rámci jednotlivých aspektov dizajnu od vývoja materiálu po estetiku sa nám podarilo zvýšiť spotrebu recyklovaných materiálov pri zachovaní vysokokvalitnej povrchovej úpravy. Recyklované plasty SORPLAS™ vyvinuté spoločnosťou Sony používame najmä v televízoroch OLED a ich zadných krytoch, ktoré predstavujú najväčšiu časť televízora, čím sme znížili spotrebu nových plastov o približne 60 %.

Obrázok zobrazujúci zadnú časť produktu a peletu SORPLAS
Recyklované a nádherné 

Pri použití recyklovaného plastového materiálu v externých častiach môže byť náročnejšie dosiahnuť vzhľad s istými vlastnosťami. Náš recyklovaný plast SORPLAS™ však možno kombinovať so starostlivo vybranými surovinami, prispôsobením kompozície počas výroby a patentovanými aditívami a získať tak nádherne lesklú tmavočiernu úpravu, na ktorú si používatelia TV BRAVIA zvykli.

Obrázok prebiehajúceho testu výdrže.
Trvalá odolnosť na dlhodobé používanie

Plasty určené na domáce spotrebiče, ako napríklad TV, obsahujú aditíva podporujúce odolnosť a spomaľovanie horenia. Vývoj materiálu SORPLAS™ umožňuje minimálne použitie aditív s cieľom získať rovnaké vlastnosti, aké majú bežné TV z klasických plastov. Vďaka tomu TV vydrží dlhšie a jeho environmentálna stopa je menšia.

Cesta k uzavretému cyklu s opakovanou recyklovateľnosťou

Jednou z výhod materiálu SORPLAS™ je, že ani po niekoľkých recykláciách sa príliš neznehodnotí. Recyklované časti z materiálu SORPLAS™ môžu potenciálne znížiť objem odpadu a prispieť k vzniku spoločnosti orientovanej na recykláciu.

Výroba s nižšou hmotnosťou

Externé vstrekovanie vzduchu

Vďaka technikám presného tvarovania sú panely nielen pevné a krásne, ale aj ľahšie, vďaka čomu môže byť aj balenie užšie, čím sa znižuje spotreba plastov. Externé vstrekovanie vzduchu stláča živicové časti a eliminuje tak deformáciu a odpad.

[1] Jamky spôsobené nerovnomerným tlakom pri bežnom tvarovaní  [2] Žiadne jamky pri tvarovaní externým vstrekovaním vzduchu  [3] Externý povrch 
[4] Vnútorný povrch  [5] Namiesto preplnenia plastu sa zozadu použije tlak vzduchu, čím sa zabráni nerovnomernému tlaku.

Preprava

Na ceste k udržateľnejšej logistike
Ilustrácia znázorňujúca vylepšenú štruktúru balenia s nižšou hmotnosťou v porovnaní s modelom z roku 2018
Lepšie balenie s menším obsahom plastov

Zvyčajne sa pri balení TV BRAVIA vyžaduje baliaci materiál zhora aj zdola, ako aj sprava a zľava. Vďaka množstvu simulácií a desaťročiam skúseností v globálnej logistike sme optimalizovali dizajn balenia, ktoré teraz chráni TV aj bez veľkého množstva baliacich materiálov, čím sme objem plastu v baleniach znížili o približne 35 %.

Zníženie emisií CO2 vďaka menšiemu a ľahšiemu baleniu

Tým, že sme prepracovali balenie, ktoré chráni produkt pri preprave, sme zmenšili veľkosť balenia o 15 % a celkovú hmotnosť o 10 %. Vďaka tomu sa na jednu paletu zmestí približne 1,3-krát viac jednotiek. Výsledkom je zníženie emisií CO2 na jednotku počas prepravy produktov na približne 15 %.

Ilustrácia znázorňujúca proces tvarovania s využitím externého vstrekovania vzduchu v porovnaní s bežným procesom tvarovania.
Obrázky porovnávajúce nové balenie produktu so starým
Nižšia spotreba atramentu šetrí zdroje

Starostlivo sme zvážili, ktoré informácie o produkte vytlačíme na balenie a ako ich skrátime, aby sme znížili spotrebu atramentu o približne 90 % a zmenšili tak vplyv na životné prostredie bez obetovania dizajnu a atraktívnosti balenia.

Používanie

Vysoká kvalita obrazu a nízka spotreba energie
Obrázok znázorňujúci, ako sa jas obrazovky prispôsobuje okolitému prostrediu
Optimálny obraz a spotreba energie s automatickým ovládaním jasu

Keď zapnete funkciu snímania okolitého osvetlenia, jas obrazovky sa prispôsobuje svetelným podmienkam vašej miestnosti, čím môže znížiť spotrebu energie.

 [1] Tmavšie prostredie  [2] Svetlejšie prostredie

Obrázok znázorňujúci, ako sa spotreba energie mení na základe jasu displeja.
Automatické snímanie diváka

Keď pripojíte kameru BRAVIA CAM, toto exkluzívne príslušenstvo bude zisťovať pohyb diváka. Ak sa nebude pred televízorom nikto hýbať, jas obrazovky sa automaticky stlmí, čím sa minimalizuje spotreba energie  .

Používateľské rozhranie televízora pri zapnutom režime úspory energie
Ľahké nastavenie pre krásny obraz a úsporu energie

Jednoduché jednokrokové nastavenie televízora prináša ešte lepší zážitok. V ponuke počiatočného nastavenia môžete vybrať režim úspory energie, ktorý pomáha získať požadovanú rovnováhu medzi jasom displeja a spotrebou energie.

[1] Vypnuté  [2] Vysoké

Obrázok znázorňujúci, ako sa spotreba energie mení na základe jasu displeja
Úsporná spotreba energie na základe jasu obrazu a umiestnenia

Vychutnajte si čistý a živý obraz s jedinečným spracúvaním signálu na optimalizáciu kvality obrazu.

[1] Tmavé  [2] Typický jas  [3] Svetlé

Ekologickejšie plasty

Šusuke Tomonaga

Product Design Dept 2, TV Business Group
Sony Corporation

Portrét rečníka počas interview

Naše oddelenie televízorov od roku 2010 aktívne používa SORPLAS™, recyklované plasty s vysokou mierou recyklovateľnosti, s cieľom výroby produktov s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

 Spolu s počtom a veľkosťou doručených TV rastie aj vplyv na životné prostredie. Od roku 2018 spolu so spoločnosťami skupiny Sony vyvíjame nové materiály, aby sme mohli vyrábať väčšie TV a zároveň znížiť vplyv na životné prostredie. SORPLAS™ nepoužívame iba vo vnútorných častiach, ale aj v externých častiach, na ktoré sa spotrebuje veľké množstvo plastu.

Používanie materiálu SORPLAS™ v externých častiach si vyžaduje vysokú mieru know-how v oblasti dizajnu. Po niekoľkých prototypoch a vylepšeniach postupov sme však vyvinuli vzorec SORPLAS™ použiteľný aj v zadnom kryte, ktorý tvorí najväčšiu plochu. Tento materiál použijeme aj v niektorých z modelov BRAVIA XR z roku 2021 a novších, čím v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi znížime spotrebu nerecyklovaného plastu o polovicu.

 BRAVIA začne vo všetkých výrobných zariadeniach okrem materiálu SORPLAS™ používať aj iné recyklované materiály a naďalej bude prispievať k zníženiu ekologickej stopy na celom svete.