S TV BRAVIA je každá scéna ekologická

S rastúcim dopytom po väčších televíznych obrazovkách rastie aj riziko vyššej miery využívania zdrojov a energií.  Záväzky Sony v oblasti udržateľnosti však prinášajú úsporu energie, a to od vývoja po sledovanie televízora.

Spojenie pohlcujúceho zážitku a environmentálnych aspektov

Pohlcujúca zábava využívajúca menej neobnoviteľných zdrojov

S televízormi BRAVIA získate ten najpohlcujúcejší zážitok, nádherný dizajn, ako aj inovácie, ktoré znižujú mieru využívania neobnoviteľných zdrojov a minimalizujú vplyv na životné prostredie.

Zníženie celkovej spotreby plastov a nerecyklovaných plastov

Pokročilé ekologické výrobné procesy spoločnosti Sony

Od balenia po veľké časti, ako napríklad zadný kryt hlavného tela, značne znižujeme spotrebu nerecyklovaných plastov.

Graf znázorňujúci 50 % pokles v spotrebe nerecyklovaných plastov v porovnaní s modelom z roku 2018
Vysokorecyklované plasty SORPLAS™ od spoločnosti Sony

Pri zvážení jednotlivých aspektov dizajnu od vývoja materiálu po estetiku naďalej zvyšujeme spotrebu recyklovaných materiálov bez obetovania dizajnu. Recyklované plasty SORPLAS™ od Sony používame v krytoch TV radu A80 s uhlopriečkou 139 cm (55”), čím sa znížila spotreba nerecyklovaných plastov o ~50 % a dosiahla sa kvalitná povrchová úprava.

Externé vstrekovanie vzduchu

Vďaka technikám presného tvarovania je možné vyrobiť nádherné a štrukturálne pevné panely, ako aj značne znížiť ich hmotnosť. Bežné tvarovanie vyžaduje preplnenie, aby sa zabránilo nerovnomernej povrchovej úprave. Pri využití externého vstrekovania vzduchu je možné stlačiť živicové časti a eliminovať tak deformáciu a odpad.

[1] Jamky spôsobené nerovnomerným tlakom pri bežnom tvarovaní  [2] Žiadne jamky pri tvarovaní externým vstrekovaním vzduchu  [3] Externý povrch  [4] Vnútorný povrch  [5] Namiesto preplnenia plastu sa zozadu použije tlak vzduchu, čím sa zabráni nerovnomernosti.

Ilustrácia znázorňujúca proces tvarovania s využitím externého vstrekovania vzduchu v porovnaní s bežným procesom tvarovania.
Ilustrácia znázorňujúca vylepšenú štruktúru balenia s nižšou hmotnosťou v porovnaní s modelom z roku 2018.
Ekologické balenie

Zvyčajne sa pri balení TV BRAVIA vyžaduje baliaci materiál zhora aj zdola, ako aj sprava a zľava. Spoločnosť Sony na základe simulácií a know-how v oblasti logistiky získaného v priebehu mnohých rokov našla spôsob ako spevniť horný a dolný baliaci materiál tak, aby chránil TV bez ďalšieho materiálu, čím sa hmotnosť znížila o 25 %.

Vysoká kvalita obrazu a úspora energie
Obrázok znázorňujúci, ako sa jas obrazovky prispôsobuje okolitému prostrediu
Automatické ovládanie jasu na optimálny obraz a spotrebu

Keď zapnete funkciu snímania okolitého osvetlenia, jas obrazovky sa prispôsobuje svetelným podmienkam vašej izby, čím môže znížiť spotrebu energie.   

[1] Tmavšie prostredie  [2] Svetlejšie prostredie

Obrázok znázorňujúci, ako sa spotreba energie mení na základe jasu displeja.
Úsporná spotreba energie na základe jasu obrazu a umiestnenia

Vychutnajte si čistý a živý obraz s jedinečným spracúvaním signálu na optimalizáciu kvality obrazu.

[1] Tmavé  [2] Typický jas  [3] Svetlé

Ekologickejšie plasty

Šusuke Tomonaga

Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.
TV Business Div. Product Design Dept 2, Product Design Div

Portrét rečníka počas interview

Naše oddelenie televízorov od roku 2010 aktívne používa SORPLAS™, recyklované plasty s vysokým podielom recyklovaného obsahu, s cieľom výroby produktov s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Spolu s počtom a veľkosťou doručených TV rastie aj vplyv na životné prostredie. Od roku 2018 spolu so spoločnosťami skupiny Sony vyvíjame nové materiály, aby sme mohli vyrábať väčšie TV a zároveň znížiť vplyv na životné prostredie. SORPLAS™ nepoužívame iba vo vnútorných častiach, ale aj v externých častiach, na ktoré sa spotrebuje veľké množstvo plastu.

Používanie materiálu SORPLAS™ v externých častiach si vyžaduje vysokú mieru know-how v oblasti dizajnu. Po niekoľkých prototypoch a vylepšeniach postupov sme však vyvinuli SORPLAS™ použiteľný aj v zadnom kryte, ktorý tvorí najväčšiu plochu. Tento materiál použijeme aj v niektorých z modelov BRAVIA XR z roku 2021, čím v porovnaní s minuloročnými modelmi znížime spotrebu nerecyklovaného plastu o polovicu.

Skupina Sony zameraná na výrobu TV začne vo všetkých výrobných zariadeniach okrem materiálu SORPLAS™ používať aj iné recyklované materiály a naďalej bude prispievať k zníženiu ekologickej stopy na celom svete.