Xperia™: cesta k baleniu bez plastov

Dostupnosť produktov a služieb závisí od oblasti.

Na ceste k úplnému vyradeniu plastových obalov

Od apríla 2021 sme do plánu Road to Zero spoločnosti Sony zaradili strednodobé ciele v oblasti ochrany životného prostredia pod názvom Zelený manažment 2025 (Green Management 2025 – GM2025). GM2025 progresívne znižuje obsah plastov v balení našich prenosných produktov a smeruje k úplnému vyradeniu plastových obalov.

Eliminácia plastov z balenia smartfónov Xperia

[1]   Uvedené čísla predstavujú podiel (hmotnostné percento) použitých plastov v jednotlivých baleniach celosvetových modelov.
[2]  Zmeny v období od 2018 do 2019: tvarované plastové priehradky boli nahradené tvarovanými priehradkami z celulózy/tvarované plastové oddeľovače boli nahradené kartónom.
[3]  Zmeny v období od 2019 do 2020: prepracovaná konštrukcia škatule/zmenšenie objemu použitého materiálu vrátane plastov (predovšetkým PP fólie). 
[4]  Zmeny v období od 2020 do 2021: fóliová laminácia na povrchu škatule bola nahradená lakom/plastový obal dodávaného kábla USB bol nahradený papierovým/fóliová laminácia na povrchu nálepky bola nahradená lakom.

Navrhovanie ochranného a funkčného balenia bez plastov

Eliminácia jednorazových plastov

Prepracovanie a odstránenie ochranných plastových obalov

V rámci smerovania k udržateľnosti zmenšujeme objem plastov v balení a eliminujeme plastové súčasti alebo ich nahrádzame papierovými materiálmi. Ako príklad uvádzame nahradenie plastovej fóliovej laminácie lakom odolným proti oderu v prípade smartfónov Xperia 1 III a nahradenie plastového obalu kábla USB papierovým.

[1] Fóliová laminácia → Lak odolný proti oderu    [2] Plastová fólia → Papier    [3] Plast → Lepenka alebo celulóza
[4] Nálepka    [5] Obal kábla USB

Obrázok papiera určeného na recykláciu
Starostlivý výber materiálov, ktoré si nevyžadujú bielenie

Priehradky v škatuliach na smartfóny sú vyrobené z odpadovej celulózy pomocou špeciálnej formy pripravenej na mieru. Prebieha starostlivý výber celulózy, aby sa požadovaná biela farba dosiahla bez potreby bielenia.

Zníženie obsahu plastov vo vonkajšej škatuli

Zachovanie ochrany produktu a funkčnosti balenia

[1] Plast → Papier    [2] Eliminácia plastovej priehradky

Cesta k eliminácii plastových obalov

Tomojuki Nišizaki

Dizajnový inžinier v oblasti balenia
Spoločnosť Sony Corporation, Mobile Communications Business Group, 
divízia vývoja produktov, oddelenie produktového dizajnu

Portrét dizajnového inžiniera v oblasti balenia

Environmentálna uvedomelosť rastie. Znečistenie oceánov v dôsledku nevhodnej likvidácie jednorazových plastov si nedávno začalo získavať pozornosť médií. Strednodobé ciele spoločnosti Sony v oblasti ochrany životného prostredia (Zelený manažment 2025) zahŕňajú ako jednu z priorít zmenšenie objemu plastových obalových materiálov. Environmentálna uvedomelosť je pri navrhovaní balenia smartfónov Xperia už dlhodobo jedným z našich cieľov. Pracujeme na odstraňovaní alebo nahrádzaní plastových materiálov v balení smartfónov Xperia a zároveň zachovávame jeho požadovanú účinnosť. Napríklad v prípade modelu z roku 2019 sme nahradili tvarované plastové priehradky tvarovanými priehradkami z celulózy a z balenia sme odstránili plasty, a to všetko pri zachovaní rovnakého zážitku z rozbaľovania. Ako spoločnosť Mobile Communications Business Group pracujeme na tom, aby sme v priebehu najbližších rokov úplne eliminovali zostávajúce plastové obalové materiály.

SÚVISIACE PRODUKTY