Xperia™: iniciatívy za obaly s ohľadom na prírodu

Dostupnosť produktov a služieb závisí od oblasti.

Na ceste k úplnému vyradeniu plastových obalov robíme ďalší krok vpred

Od apríla 2021 sme do plánu Road to Zero spoločnosti Sony zaradili strednodobé ciele v oblasti ochrany životného prostredia pod názvom Zelený manažment 2025 (Green Management 2025 – GM2025). GM2025 progresívne znižuje obsah plastov v balení našich prenosných produktov a smeruje k úplnému vyradeniu plastových obalov.

Iniciatívy radu Xperia s ohľadom na prírodu

Pozrite si toto video a zistite, ako rad Xperia reaguje na environmentálne iniciatívy.

Ak si chcete pozrieť toto video, prijmite súbory cookie na stránke YouTube

Do preferencií súborov cookie sa dostanete v spodnej časti stránky a povoľte „funkčné“ súbory cookie na stránke YouTube.

Vývin balenia

Cesta k baleniu bez plastu

Na výrobu samostatného balenia, vrátane krabičiek na produkt a priehradiek, sa teraz používa originálny zmesový materiál.

Obrázok troch hlavných komponentov originálneho zmesového materiálu Sony: bambus, cukr. trstina a rec. papier.
Čo je originálny zmesový materiál?

Originálny zmesový materiál je papierový materiál vyvinutý spoločnosťou Sony a vyrábaný v našich závodoch s krátkym cyklom rastu a z recyklovaného papiera. Hodí sa na množstvo rôznych obalov.

Menej plastu vo vonkajšej krabici

Zachovanie ochrany produktu a funkčnosti balenia

[1] Plast → Papier    [2] Eliminácia plastovej priehradky 

Naša misia: eliminovať plastové obaly

Shinji Kitazawa

Dizajnový inžinier v oblasti balenia
Sony Corporation, 
Product Technology Center

Portrét Shinjiho Kitazawu, dizajnového inžiniera v oblasti balenia

Zo svojich obalov sme úspešne eliminovali plast. Papierový obal slúži na dva účely: najprv umožňuje používať existujúce materiály a zachovať funkčnosť a potom znižuje záťaž spôsobenú likvidáciou alebo recykláciou ako samostatný papierový materiál. 

Tešíme sa z toho, čo sme už dosiahli v oblasti eliminácie plastu z našich obalov. Keďže sa však tvar obalu, aj napriek zmene materiálu, nezmenil, len pri držaní v rukách nebolo tak jednoduché si tento rozdiel všimnúť voľným okom. Preto sme venovali pomerne dosť času a úsilia tomu, aby sme zhromaždili informácie a našli lepší prístup, ako svojich zákazníkov účinne informovať o našom environmentálnom odkaze. 

Počas tohto procesu zohrával originálny zmesový materiál (OZM) spoločnosti Sony hlavnú úlohu v intuitívnom odovzdávaní nášho odkazu. Tento materiál, zatiaľ čo má základné vlastnosti papiera, bol dôkladne vytvorený zo starostlivo vybraných materiálov, ktoré zachovali jeho prirodzenú textúru bez pridaného zafarbenia. Pomocou jedinečných vlastností OZM sme dokázali uchopiť úplne novú koncepciu dizajnu: „Obal, ktorý môžete vidieť, môžete sa ho dotknúť, a ktorý odovzdáva náš odkaz“ a predstavili sme nový tvar vonkajšieho obalu, ktorý na dotyk pôsobí jemne a prirodzene. 

Obal z OZM slúžil ako základ pre našu komunikáciu, pretože stelesnil našu víziu podpory budúcnosti, v ktorej sa zákazníci, spolu s nami, môžu aktívne podieľať na ochrane prostredia.

SÚVISIACE PRODUKTY