Využívame silu technológie,
aby sme tvorcom pomohli ísť za svojimi predstavami a vypustiť svoj potenciál.
Keď uchopíme to nesmierne množstvo vízií, ktoré tvorcov vedú k snívaniu,
rozžiarime ich inšpiráciu a budeme ich sprevádzať na ceste nových spôsobov vyjadrenia.

Nádejným tvorcom pomáhame oživiť ich nápady,
vždy s citlivosťou k ich spôsobu vyjadrenia a k tomu, akými sú umelcami.
Našou úlohou je byť hlavným partnerom pre kreatívne mysle. Partnerom, ktorý prekoná všetky očakávania.
Všetko je to súčasťou našej misie pomáhať v rozvoji každého tvorcu
pri vytváraní rozmanitého a zaujímavého obsahu, ktorý môže svet naplniť emóciami.

Otvorenie nových svetov pre tvorcov

Creators' Cloud je platforma, ktorá podporuje efektívnu produkciu, zdieľanie a distribúciu. Je to riešenie pre budúcnosť výrobných procesov a ďalší rozvoj cloudovej technológie a služieb, ktoré spoločnosť Sony vytvorila.

Ilustrácia predstavujúca korporátnych zákazníkov
Pre firmy

Creators' Cloud pre korporátnych zákazníkov

Ilustrácia predstavujúca zákazníkov – jednotlivcov
Pre jednotlivcov

Creators' Cloud pre zákazníkov – jednotlivcov