ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBJEKTÍVOCH

Clona, clonové čísla a hĺbka poľa
Clona a expozícia

Clona v objektíve — označovaná aj ako membrána alebo íris — je dômyselný strojársky prvok vytvárajúci v optickej dráhe otvor premenlivej veľkosti, ktorý sa môže využiť na regulovanie množstva svetla prechádzajúceho cez objektív. Clona a rýchlosť uzávierky sú dva hlavné nástroje na regulovanie expozície: pri danej rýchlosti uzávierky vyžaduje tlmenejšie osvetlenie väčšiu clonu, aby rovinu obrazového snímača dosiahlo viac svetla, a pri jasnejšom svetle sa na dosiahnutie optimálnej expozície zase vyžaduje menšia clona. Prípadne môžete nechať to isté nastavenie clony a meniť rýchlosť uzávierky a dosiahnete podobné výsledky. Veľkosť otvoru vytvoreného clonou však určuje aj úroveň kolimácie svetla prechádzajúceho cez objektív, ktorá má priamy vplyv na hĺbku poľa, takže musíte regulovať clonu aj rýchlosť uzávierky, aby ste vytvorili snímky podľa svojich predstáv.

Matematika clonového čísla (F)

- Technické informácie -

Clonové číslo (F) je ohnisková vzdialenosť objektívu vydelená efektívnym priemerom clony. Takže, keď sa v prípade objektívu G Lens 35 mm F1,4 nastaví clona na maximálnu hodnotu F1,4, efektívny priemer clony bude 35 ÷ 1,4 = 25 mm. Pri zmene ohniskovej vzdialenosti objektívu sa zmení aj priemer clony pri danom clonovom čísle. Clona s hodnotou F1,4 pri 300 mm teleobjektíve by si napríklad vyžadovala efektívny priemer clony 300 ÷ 1,4 ≈ 214 mm. Výsledkom by bol veľký, neskladný a veľmi drahý objektív, preto nie sú veľmi časté dlhé teleobjektívy s veľmi veľkou maximálnou clonou. Fotograf v skutočnosti nepotrebuje vedieť, aký je skutočný priemer clony, ale je užitočné pochopiť tento princíp.

Clonové čísla

Všetky objektívy majú maximálnu a minimálnu clonu, ktoré sú vyjadrené ako clonové čísla, ale v špecifikáciách objektívu sa najčastejšie uvádza maximálna clona. Vezmime si napríklad objektív 35 mm F1,4 G od spoločnosti Sony. Je to objektív 35 mm F1,4: 35 mm je ohnisková vzdialenosť (vrátime sa k nej neskôr) a F1,4 je maximálna clona. Ale čo presne znamená hodnota F1,4? Niektoré technické informácie nájdete v časti Matematika clonového čísla, ale z praktického hľadiska stačí vedieť, že menšie clonové čísla zodpovedanú väčším clonám a že hodnota F1,4 znamená najväčšiu maximálnu clonu, s akou sa pravdepodobne stretnete pri objektívoch na všeobecné účely. Objektívy s maximálnou clonou F1,4, F2 alebo F2,8 sa vo všeobecnosti považujú za „svetelné“ alebo „jasné“.

Štandardné clonové čísla využívané na objektívoch fotoaparátov, od väčšej po menšiu clonu, sú: 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 a niekedy 32 (pre matematikov: sú to všetko druhé odmocniny mocniny čísla 2). To sú úplné intervaly, ale potrebné sú aj čiastočné intervaly, ktoré zodpovedajú polovici alebo tretine úplného intervalu. Zväčšením veľkosti clony o jeden úplný interval sa zdvojnásobí množstvo svetla prechádzajúceho cez objektív. Znížením veľkosti clony o jeden interval sa zníži množstvo svetla, ktoré dopadá na snímač, o polovicu.

[1] Efektívna clona (veľkosť vstupnej pupily) [2] Clona [3] Poznámka k ohniskovej vzdialenosti: Hodnoty clony a ohniskovej vzdialenosti na obrázku sú približné.

Clona a hĺbka poľa

Výraz „hĺbka poľa“ znamená rozsah vzdialeností od fotoaparátu, v ktorých sa fotografované objekty zobrazia prijateľne ostro.

Pri extrémnych príkladoch malej hĺbky poľa môže byť hĺbka zaostrenia len niekoľko milimetrov. Pri opačnom extréme je na niektorých fotografiách krajiniek veľmi veľká hĺbka poľa a všetko je ostro zaostrené od oblasti pred fotoaparátom až do vzdialenosti niekoľkých kilometrov. Regulovanie hĺbky poľa je jednou z najužitočnejších techník pri tvorivom fotografovaní.

Väčšie clony v podstate vytvárajú nižšiu hĺbka poľa, takže ak chcete snímať portrét s pekne rozostreným pozadím, budete chcieť otvoriť clonu doširoka. Svoju úlohu však hrajú aj iné faktory. Objektívy s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou dokážu vo všeobecnosti vytvoriť nižšiu hĺbku poľa (čiastočne preto, ako sme si už povedali, že napríklad clona F1,4 v 85 mm objektíve je oveľa väčšia ako clona F1,4 v širokouhlom 24 mm objektíve) a na vnímanú hĺbku poľa má vplyv aj vzdialenosť medzi objektmi na fotografovanej scéne.

Clona (zľava doprava): otvorená (veľká) až zatvorená (malá) Hĺbka poľa (zľava doprava): nízka až vysoká

Tri kľúče k efektívnemu rozostreniu

- Tip na snímanie -

Snímanie fotografií s nádherne rozostreným pozadím znamená v skutočnosti viac, než len vybrať jasný objektív a úplne otvoriť clonu. To je prvý faktor, ale samotná veľká clona niekedy nevytvorí požadované výsledky. Druhým faktorom je vzdialenosť medzi objektom a pozadím. Ak je pozadie veľmi blízko k objektu, môže spadať do rozsahu hĺbky poľa, alebo môže byť pozadie tak blízko, že úroveň rozostrenia je nedostatočná. Podľa možnosti zachovajte veľkú vzdialenosť medzi objektom a pozadím, ktoré chcete rozostriť. Tretí faktor je ohnisková vzdialenosť objektívu, ktorý používate. Ako sme už uviedli, je jednoduchšie vytvoriť malú hĺbku poľa pri dlhších ohniskových vzdialenostiach, takže využite aj výhody tejto charakteristiky. Veľa fotografov zistilo, že ideálne na snímanie portrétov s pôsobivo rozostreným pozadím sú ohniskové vzdialenosti od približne 75 mm do 100 mm.