XR Processor™ – zažite obraz a zvuk rovnako, ako v skutočnom živote

Pre obraz a zvuk, ktorý takmer cítite – XR Processor™

Procesor XR Processor™ umožňuje televízorom BRAVIA® analyzovať obsah a opätovne ho vytvoriť spôsobom, akým ľudia v reálnom svete vidia a počujú. Rozumejú teda aj tomu, na ktorú časť obrazu sa ľudia zvyčajne zameriavajú, napríklad na hlavnú postavu filmu. Vedia aj to, že v prípade lietadiel by mal zvuk prichádzať zhora a vytvoria ho týmto spôsobom vo vašej obývačke. Váš obľúbený obsah opätovne vytvoria tak realisticky, že ho môžete takmer cítiť.

Neporovnateľný realizmus s procesorom XR Processor™

Výkon zameraný na presnosť. Procesor XR Processor™ prináša systém rozpoznávania scény, ktorý rozpozná a analyzuje údaje ako odtieň pokožky a grafiku s extrémnou presnosťou, na základe čoho optimalizuje obraz pre nesmierny realizmus.

Ako funguje procesor XR Processor™

Bežná umelá inteligencia dokáže rozlíšiť a analyzovať prvky obrazu, akými sú farby, kontrast a čistota obrazu, len samostatne. To znamená, že prvok obrazu je vylepšený len po určitú úroveň. Spôsob, akým vnímame svet, je však založený na rozličných informáciách, ktoré nášmu mozgu poskytujú oči a uši. Procesor XR Processor™ funguje rovnakým spôsobom a súčasne vykonáva krížovú analýzu státisícov prvkov. Jedným z týchto prvkov je ohniskový bod, ktorý dokáže rozlíšiť, kam sa najčastejšie zvykne upriamiť ľudský zrak. Krížovou analýzou jednotlivých prvkov obrazu vrátane ohniskového bodu generuje informáciu o hĺbke a upravuje jednotlivé časti tak, aby obrazu dodal maximálnu hĺbku a reálnosť.

(1) Originál (2) Farba (3) Čistota (4) Ohniskový bod (5) Kontrast (6) Hĺbka (7) Pohyb (8) Krížová analýza

Čo je ohniskový bod?

Ohniskový bod je časť obrazu, na ktorý sa máte tendenciu zamerať. Časť scény, ktorá prirodzene priťahuje váš zrak. Televízory s procesorom XR Processor™ ohniskový bod rozlišujú a zvýrazňujú túto časť obrazu rovnako, ako to v reálnom svete robia vaše oči. Z tohto dôvodu sa futbalistovi, ktorý má loptu, alebo hlavnej postave dodáva väčšia hĺbka, a výsledkové tabule sú lepšie viditeľné.

Obrázok osoby na koni znázorňujúci, kde sa na scéne nachádza a kde nenachádza ohniskový bod
(1) Ohniskový bod  (2) Nie je ohniskový bod
Obrázok futbalového zápasu s jasným zvýraznením skórujúceho futbalistu a gólu
Na rozdelenej obrazovke sú naľavo zobrazené slnečnice na poli a čiastočne zamračená obloha, napravo je znázornené, ako kognitívna inteligencia analyzuje a vytvára mapu hĺbky scény, aby vylepšila jej hĺbku a textúru.
Čo je mapovanie hĺbky?

Televízory BRAVIA® využívajú ľudskú kognitívnu technológiu na vylepšenie hĺbky a textúry. Tým zabezpečujú bezprecedentný zážitok priamo doma. Kognitívna inteligencia pomocou krížovej analýzy analyzuje a vytvára mapu hĺbky. Vylepšuje hĺbku popredia a upravuje pozadie tak, aby celý obraz pôsobil reálnejšie a prirodzenejšie.

Zistite, ako funguje ohniskový bod v procesore XR Processor™

Ak si chcete pozrieť toto video, prijmite súbory cookie na stránke YouTube

Do preferencií súborov cookie sa dostanete v spodnej časti stránky a povoľte „funkčné“ súbory cookie na stránke YouTube.

Realistickejšie a pohlcujúcejšie zvukové pole ako v reálnom živote
Televízor zobrazujúci spievajúcu ženu a zvukové vlny vychádzajúce z mikrofónu na obrazovke
Rozmiestnenie zvuku vťahujúce do akcie

Vďaka pokročilému spracovaniu zvuku vás televízory BRAVIA® celkom vtiahnu do scény. Simulovaním funkcie ľudského ucha presne určia, odkiaľ zvuk vychádza, a umiestnia ho na konkrétne miesto na obrazovke.

Rozdelená obrazovka zobrazujúca dva obrázky osoby sediacej na sedačke, ktorá pozerá televízor pripevnený na stene, obrázok vľavo zobrazuje modré zvukové vlny z bežného televízora a obrázok vpravo zobrazuje modré zvukové vlny z televízora s vylepšením na 3D priestorový zvuk
Virtuálny zvukový zážitok prinášajúci ďalšie rozmery 

Televízory BRAVIA® poskytujú vďaka horizontálnemu a vertikálnemu ozvučeniu skutočný viacdimenzionálny zážitok. Analyzujú zvuk a skonvertujú ho na 5.1.2-kanálový priestorový zvuk, čo vytvára skutočné 3D zvukové pole.