Nastavenie Predvádzanie produktu. | Vlogovací fotoaparát ZV-1F | Sony

Titulok „Nastavenie Predvádzanie produktu“

 

Titulok „Nastavené na Nastavenie Predvádzanie produktu“ pri zábere obrazovky LCD fotoaparátu, zobrazuje sa používateľka, ktorá sa dotýka tlačidla Predvádzanie produktu, aktivuje funkciu a zobrazí sa správa „Umiestnite produkt do stredu“

 

Titulok „Nastavenie Predvádzanie produktu: Zapnuté“ pri zábere snímanom fotoaparátom ZV-1F, zobrazuje sa zaostrená používateľka, potom predstaví kozmetický produkt v popredí a zaostrovanie sa automaticky presunie na produkt, potom po odstránení produktu z popredia sa zaostrovanie automaticky vráti k používateľke

 

Titulok „Nastavenie Predvádzanie produktu: Vypnuté“ pri rovnakom zábere zobrazujúcom zaostrenú používateľku, pri predstavovaní kozmetického produktu ho najskôr drží v popredí a postupne ho dá preč, pričom zaostrovanie zostáva na jej tvári a produkt je stále rozmazaný

 

Rozdelená obrazovka s opakovaním predchádzajúcich dvoch záberov vedľa seba na porovnanie, vľavo: titulok „vypnuté“ pri zábere s vypnutým nastavením Predvádzanie produktu, vpravo: titulok „zapnuté“ pri zábere s aktivovaným nastavením Predvádzanie produktu, zobrazuje sa automatický presun zaostrovania v režime Nastavenie Predvádzanie produktu

 

Logo „SONY“