Cloudové služby

Cloudové služby

Cloudové služby
Sivá ikona nahrávania/sťahovania z cloudu Sivá ikona nahrávania/sťahovania z cloudu

Cloudové služby

C3 Portal

Zdieľajte rýchlejšie. Získajte prístup odkiaľkoľvek.

Cloud pre kamery

Umožnite okamžitú a jednoduchú spoluprácu na vašej produkcii – pre kohokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek.
Trojčlenný filmársky tím stojí v lesnatej oblasti. Jeden člen tímu v strede obrázku nastavuje kameru od spoločnosti Sony, ktorá je pripojená na cloud prostredníctvom smartfónu Xperia.