Príslušenstvo pre fotoaparáty

Príslušenstvo pre fotoaparáty

Príslušenstvo pre fotoaparáty

ECM-W2BT Prepis vybraného videa

Sekvencia vlogera, ktorý vyberá z tašky mikrofón a prijímač, pripája prijímač k fotoaparátu a pripína mikrofón na oblečenie

Titulok „VLOG“

Titulok „Mikrofón“ pri pohľade na telo mikrofónu

Titulok „Prijímač“ pri pohľade na telo prijímača

Titulky „Bezdrôtový mikrofón na vlogovanie od Sony“ a „ECM-W2BT“ pri zábere mikrofónu a prijímača pripojeného k vlogovaciemu fotoaparátu

Titulky:
„ČISTÝ DIGITÁLNY ZVUK“
„KOMPAKTNÝ DIZAJN BEZ KÁBLOV“
„STABILNÉ PRIPOJENIE“
„DUÁLNE NAHRÁVANIE MIC A MIX“
„DLHÉ NAHRÁVANIE“
„NAVRHNUTÉ DO EXTERIÉRU“

Titulok „Mikrofón“ pri zábere tela mikrofónu

Titulok „ZAPNUTÉ“ pri zábere prijímača, vloger zapína napájanie

Titulok „CVAK“ pri zábere vlogera, ktorý si pripína mikrofón na oblečenie

Titulok „PRIJÍMAČ“ pri zábere vlogera, ktorý drží prijímač

Titulok „BEZ KÁBLOV“ pri zábere vlogera, ktorý pripája prijímač k fotoaparátu

Titulok „JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA“ pri zábere vlogera, ktorý otvára obrazovku LCD na vlogovacom fotoaparáte s pripojeným prijímačom a držadlom

Titulok „STVORENÝ NA VLOGOVANIE“ pri zábere vlogera, ktorý otočí fotoaparát, aby mohol snímať selfie

Titulok „POSUŇTE KVALITU ZVUKU NA VYŠŠIU ÚROVEŇ“

Titulok „ČISTÉ SNÍMANIE HLASU“ pri grafickej ilustrácii hlasu vlogera, ktorý mieri k mikrofónu

Titulok „STABILNÝ PRENOS“ pri grafickej ilustrácii bezdrôtového prenosu z mikrofónu do prijímača

Titulok „DIGITÁLNY PRENOS ZVUKU S NÍZKYM ŠUMOM“ pri pohľade na fotoaparát zblízka s pripojeným prijímačom a grafickou ilustráciou digitálneho prenosu zvuku z prijímača do fotoaparátu

Titulok „DÔVODY PRE BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE“

Titulok „ČISTÉ SNÍMANIE VÁŠHO HLASU“
Titulok „V KAŽDEJ SITUÁCII“ pri zábere vlogera, ktorý rozpráva do fotoaparátu v mestskom prostredí

Titulky „STABILNÝ BEZDRÔTOVÝ ZVUK“ a „AŽ“ a „200 m“ pri záberoch vlogera, ktorý hovorí do fotoaparátu stále z väčšej diaľky

Titulok „SLOBODA POHYBU“ pri dvoch záberoch vlogera, ktorý sa pohybuje, zvýraznenie pripojenia bez káblov

Titulok „NAHRÁVANIE VIACERÝCH HLASOV“

Titulok „NASTAVENÉ NA MIX“ pri zábere vlogera, ktorý na prijímači prepne tlačidlo na „MIX“

Titulok „ZACHYTÍ VÁŠ OBJEKT“ pri zábere grafiky predstavujúcej hlas objektu, ktorý sa šíri k mikrofónu

Titulok „DRUHÝ MIKROFÓN V PRIJÍMAČI“ pri zábere prijímača so zvýrazneným interným mikrofónom

Titulok „NAHRÁVANIE VIACERÝCH OSÔB“ pri zábere s grafikou predstavujúcou hlas objektu, ktorý sa šíri k mikrofónu, hlas vlogera, ktorý sa šíri k internému mikrofónu na prijímači a bezdrôtový prenos z mikrofónu do prijímača

Titulok „DRŽIAK NA STOJAN“ pri zábere držiaku na stojan pripojeného k mikrofónu

Titulok „VŠESMEROVÉ SNÍMANIE“ pri zábere grafiky predstavujúcej hlas objektu a hlas vedľajšej osoby, ktoré sa šíria k mikrofónu

Titulok „NAVRHNUTÉ DO EXTERIÉRU“

Titulok „ODOLNOSŤ VOČI PRACHU“ pri zábere mikrofónu a tela fotoaparátu s pripojeným prijímačom v potenciálne prašnom vonkajšom prostredí

Titulok „ODOLNOSŤ PROTI VLHKOSTI“ pri zábere vlogera, ktorý sníma selfie pred vodopádom

Titulky „KRYT PROTI VETRU“ a „ZNIŽUJE ŠUM VETRA“ pri zábere krytu proti vetru pripojeného k mikrofónu, s výsledným znížením šumu vetra v zvukovej nahrávke

Titulky „SNÍMAJTE CELÝ DEŇ“ a „AŽ 9 HODÍN“ pri záberoch vlogera v akcii

Titulok „POSUŇTE VLOGOVANIE NA VYŠŠIU ÚROVEŇ“

Titulok „Stereofónny klopový mikrofón“ a „ECM-LV1“ pri zábere mikrofónu ECM-LV1 a 3,5 mm konektora

Titulok „KOMPAKTNÝ DIZAJN“ pri zábere vlogera, ktorý drží klopový mikrofón

Titulok „3,5 mm STEREOFÓNNY MINIKONEKTOR“ pri zábere 3,5 mm konektora pripojeného do vysielača (mikrofón ECM-W2BT)

Titulok „CVAK“ pri zábere vlogera, ktorý si pripína klopový mikrofón a vysielač na oblečenie

Titulok „V PONUKE PRE MNOŽSTVO ZARIADENÍ“ pri zábere zvukového kábla, ktorý sa zapája do analógového výstupu prijímača, potom sa zapája do iného tela fotoaparátu, ktoré nemá päticu Multi Interface Shoe

Titulok „KOMPAKTNÝ A ĽAHKÝ“ pri zábere mikrofónu/vysielača ECM-W2BT a klopového mikrofónu ECM-LV1 pripojených k sebe kvôli prenášaniu

Titulky „ČISTÝ DIGITÁLNY ZVUK“ a „KOMPAKTNÝ DIZAJN BEZ KÁBLOV“ pri zábere prijímača pripojeného k pätici Multi Interface Shoe na tele fotoaparátu, potom ďalšie titulky „DUÁLNE NAHRÁVANIE MIC A MIX“ a „STABILNÉ PRIPOJENIE“ pri zábere vlogera v akcii s vlogovacím fotoaparátom namontovaným na držadle v tvare statívu, potom ďalšie titulky „DLHÉ NAHRÁVANIE“ a „NAVRHNUTÉ DO EXTERIÉRU“

Titulok „CESTUJE S VAMI“ pri zábere vlogera, ktorý si dáva mikrofón a pripojený klopový mikrofón do tašky

Titulky „Bezdrôtový mikrofón na vlogovanie od Sony“ a „ECM-W2BT“ pri zábere mikrofónu a prijímača pripojeného k vlogovaciemu fotoaparátu

Titulok „Mikrofóny od Sony na tvorbu obsahu“ pri zábere radu fotoaparátov Sony s rôznymi pripojenými mikrofónmi

Logo SONY