Príslušenstvo pre fotoaparáty

Príslušenstvo pre fotoaparáty

Príslušenstvo pre fotoaparáty

ECM-G1 Prepis vybraného videa

Logo Alpha

 

Názov „Puškový mikrofón ECM-G1“ pri pohľade na telo mikrofónu

 

Titulok „Puškový mikrofón ECM-G1“ pri zábere vlogerky, ako sníma selfie na letisku v budove terminálu, drží fotoaparát namontovaný na držadle na dĺžku ruky, mikrofón pripojený k fotoaparátu
Vlogerka: „Tak, teraz ideme preskúmať mesto. Verím, že sa vám tento vlog bude páčiť. Poďme na to!“

 

Záber vlogerky, ako kráča po termináli na letisku a sníma selfie, drží fotoaparát namontovaný na držadle na dĺžku ruky, mikrofón je pripojený k fotoaparátu; záber sa priblíži, aby sa zobrazil fotoaparát (α7C) a pripojený mikrofón zblízka, s titulkom „Kompaktný a ľahký so zvukom vysokej kvality“

Titulok „Kompaktný a ľahký so zvukom vysokej kvality“ pri zábere vlogerky na pláži, ako sníma selfie, drží fotoaparát namontovaný na držadle na dĺžku ruky, mikrofón a kryt proti vetru sú pripojené k fotoaparátu

Titulok „Kompaktný a ľahký so zvukom vysokej kvality“ pri zábere používateľa, ako vyberá fotoaparát (ZV-E10) s pripojeným mikrofónom z tašky; potom sníma smerom dopredu s obrazom viditeľným na obrazovke LCD

Titulok „Kompaktný a ľahký so zvukom vysokej kvality“ pri zábere vlogerky, ako sa prechádza po akváriu a sníma selfie, drží fotoaparát namontovaný na držadle na dĺžku ruky, mikrofón je pripojený k fotoaparátu

Titulok „Kompaktný a ľahký so zvukom vysokej kvality“ pri zábere vlogerky, ako stojí na palube člnu a sníma selfie, drží fotoaparát namontovaný na držadle na dĺžku ruky, mikrofón a kryt proti vetru sú pripojené k fotoaparátu

 

Titulky „Kapsula mikrofónu s veľkým priemerom pre zvuk vysokej kvality“ a „14,6 mm 0,57 palca“ pri zábere tela mikrofónu s grafickou šípkou, ktorá naznačuje priemer kapsuly

Titulok „Kapsula mikrofónu s veľkým priemerom umožňuje čisté snímanie zvuku a súčasne potláča šum“ pri zábere tela mikrofónu s grafickou šípkou, ktorá naznačuje priemer kapsuly

Titulok „Čisté snímanie zvuku spredu so superkardioidným snímaním“ pri grafike rozdelenej obrazovky.
Vľavo: Titulok „Zabudovaný mikrofón všesmerový“ s diagramom, ktorý zobrazuje kruhový vzor citlivosti.
Vpravo: Titulok „Superkardioidný ECM-G1“ s diagramom, ktorý zobrazuje zníženie citlivosti smerom nabok a dozadu od fotoaparátu, aby sa zvýraznil zvuk z prednej oblasti

 

Titulok „Snímanie na mieste s okolitými zvukmi“ pri čelnom portréte vlogerky na termináli na letisku

Rozdelená obrazovka:
Vľavo: Titulok „Zabudovaný mikrofón do fotoaparátu všesmerový“ s diagramom z predchádzajúceho záberu, zobrazuje sa kruhový vzor citlivosti a titulok „Sníma zvuky zo všetkých smerov“
Vpravo: Titulok „Superkardioidný ECM-G1“ s diagramom z predchádzajúceho záberu, zobrazuje sa zníženie citlivosti smerom nabok a dozadu od fotoaparátu, aby sa zvýraznil zvuk z prednej oblasti a titulok „Zameriava sa na hlas spredu“

Ľavá a pravá polovica obrazovky striedavo zobrazuje vlogerku, ako vraví „Dnes sa nachádzame na letisku, ako môžete vidieť, je ešte ráno, ale nemôžem sa dočkať, kedy preskúmam mesto“. Hlas vlogerky sa dá zreteľnejšie počuť na pravej strane obrazovky, kde oveľa menej vystupuje hluk z pozadia a hlásenia na letisku.

 

Záber vlogerky, ako v kaviarni sníma selfie, potom
Titulok „Superkardioidná charakteristika pre snímanie zvuku sústredené dopredu“ pri zábere vlogerky v kaviarni, ako sníma video jedla, potom
Titulok „Superkardioidná charakteristika pre snímanie zvuku sústredené dopredu“ sa znovu objaví s diagramom z predchádzajúceho záberu, zobrazuje sa zníženie citlivosti smerom nabok a dozadu od fotoaparátu, aby sa zvýraznil zvuk z prednej oblasti; zvukový záznam zachytáva syčanie pri nalievaní omáčky na jedlo na kovovej platničke. Hlas vlogerky (za fotoaparátom), ako vraví „Ó môj Bože, to je tak chutné“ však takmer nie je počuť

 

Titulok „Potlačenie šumu vetra a vibrácií“
Titulok „Kryt proti vetru sa dodáva pre potlačenie šumu vetra“ pri pohľade zboku na fotoaparát s mikrofónom a krytom proti vetru, zakrúžkovaný pomocou grafiky

Titulok „Ideálny na snímanie v exteriéri“ pri opakovaní predchádzajúceho záberu vlogerky na pláži, ako sníma selfie, drží fotoaparát namontovaný na držadle na dĺžku ruky, mikrofón a kryt proti vetru sú pripojené k fotoaparátu

Titulok „Potlačenie nárazov a vibrácií“ pri bočnom pohľade na fotoaparát zblízka s pripojeným mikrofónom, oblasť základne mikrofónu zakrúžkovaná grafikou a grafika vĺn predstavujúca vibrácie

Titulok „Jednoduché pripojenie“
Titulok „Pripojené na fotoaparáty vybavené päticou Multi Interface Shoe“ pri zábere mikrofónu, ktorý sa pripája k pätici MI fotoaparátu a doťahuje sa skrutka

Titulky „Bez batérie“ a potom „Bez káblov“ pri zábere fotoaparátu s pripojeným mikrofónom, je namontovaný na držadle, vlogerka ho drží v ruke a vonku sníma selfie

Titulok „Výstupný konektor mikrofónu na pripojenie širokého spektra zariadení“ pri zábere tela mikrofónu, zobrazuje sa graficky zakrúžkovaný konektor „MIC OUT“; potom záber iného zariadenia, ktoré sa používa na vlogovanie s ECM-G1 pripojeným pomocou kábla

Titulok „Čo je v krabici“ nad 4 zábermi mikrofónu a príslušenstva, ktoré je súčasťou dodávky:
Titulok „Ochranný kryt konektora ECM-G1“ pri zábere tela mikrofónu a ochranného krytu, ktorý patrí na pripájacie konektory;
Titulok „Nahrávací kábel“ pri zábere kábla
Titulok „Kryt proti vetru“ pri zábere krytu proti vetru;
Titulok „Kapsička“ pri zábere kapsičky

Dlhý záber vlogera, ktorý kráča po pobrežnej bariére a sníma selfie

 

Titulok „Užívajte si zvuk vysokej kvality kedykoľvek a kdekoľvek“

Obrazovka rozdelená na 3 časti so zábermi mikrofónu pripojeného k rôznym fotoaparátom. Vľavo: cez päticu MI, v strede: cez päticu MI s pripojeným krytom proti vetru, vpravo: cez nahrávací kábel.

Záber vlogera vo vlaku, ako sníma selfie fotoaparátom na držadle v ruke s pripojeným mikrofónom

Záber vlogerky, ako sníma selfie fotoaparátom na držadle v ruke s pripojeným mikrofónom: na pobreží, na eskalátore, v akváriu a na vyhliadkovej platforme (s pripojeným krytom proti vetru)

 

Titulok „Široký rad tých pravých mikrofónov pre vašu tvorbu“ pri zábere radu 8 rôznych fotoaparátov s pripojenými rôznymi typmi mikrofónov

 

Názov „Puškový mikrofón ECM-G1“ pri pohľade na telo mikrofónu

 

Titulok „Sony sa snaží o nulový dopad na prostredie iniciatívou Road to Zero“ pri zábere povrchu

Logo „Road to ZERO“ pri zábere lesa zo vzduchu

 

Titulok „Plast v balení“ pri zábere plastového balenia s obsahom plastov s mikrofónom ECM-XYST1M od Sony; potom titulok „sme nahradili papierom“ pri papierovom obale rovnakého produktu; potom titulok „pre viac ako 1,4 milióna produktov“ pri zábere mnohých produktov Sony v papierových obaloch

 

Logo SONY