α Universe – súťaž vo fotografovaní jesene

labute na rieke na jeseň

Jeseň

Spoločnosť Sony Europe B.V. a portál Alpha Universe s potešením oznamujú spustenie súťaže vo fotografovaní jesene na Instagrame pre používateľov fotoaparátov radu Alpha, ZV alebo RX od spoločnosti Sony v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Švajčiarsko, Poľsko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, Belgicko, Dánsko, Portugalsko, Fínsko, Grécko, Rumunsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Bulharsko, Írsko, Česká republika, Chorvátsko, Slovinsko, Slovensko a Turecko.

Odborná fotografická porota vyberie tri víťazné snímky a všetci výhercovia získajú ceny.

Zdieľajte svoje fotografie na Instagrame a zapojte sa do súťaže. Nárok na účasť majú fotografie uverejnené na Instagrame od 18. septembra do 5. novembra 2023.

Jeseň je zo všetkých ročných období najočarujúcejšia. Počas teplej „zlatej hodinky“ všetko zaplaví svetlo, čo predstavuje ideálnu príležitosť pre nadšencov krajinnej fotografie. Suché lístie v zemitých odtieňoch vytvára pôsobivé pozadie. Portréty zhotovené v exteriéri môžu vyzerať naozaj skvostne na pozadí výraznej oblohy, ktorá je v príkrom kontraste s prikrývkou karmínových listov. A práve v tomto ročnom období možno v mäkkom svetle pozorovať divé zvieratá, ktoré sa pripravujú na zimu a hľadajú si zásoby.

Podeľte sa o svoje zábery jesene cez konto Alpha Universe na Instagrame. Získate tak šancu vyhrať skvelé ceny vrátane najnovšieho a najlepšieho vybavenia od spoločnosti Sony. Nárok na účasť majú fotografie uverejnené na Instagrame od 18. septembra 2023 do 5. novembra 2023, pričom tri víťazné snímky vyberie odborná fotografická porota.

Výherné ceny sú:

1. miesto
Sony Alpha 7 IV (telo)

 

2. miesto
Možnosť výberu JEDNÉHO z nasledujúcich:

Objektív FE 24 mm f/1,4 G Master od spoločnosti Sony
Objektív FE 35 mm f/1,4 G Master od spoločnosti Sony
Objektív FE 50 mm f/1,4 G Master od spoločnosti Sony

 

3. miesto
Možnosť výberu JEDNÉHO z nasledujúcich:

Objektív FE PZ 16 – 35 mm f/4 G od spoločnosti Sony
Objektív FE 20 – 70mm f/4 G od spoločnosti Sony
Objektív FE 70 – 200mm f/4 G Macro OSS II od spoločnosti Sony

Súťažné príspevky budú hodnotené na základe úrovne kreativity, originality a vizuálneho/emocionálneho dosahu snímky. Víťazné snímky budú oznámené na kanáli Alpha Universe a na ostatných sociálnych sieťach.

 

Sledujte nás na Instagrame Sledujte Alpha Universe na Instagrame

Sledujte α Universe na Instagrame, kde nájdete aktuálne tipy, príbehy a informácie o súťažiach

 

 

Podmienky:
NEVYŽADUJE SA ŽIADEN NÁKUP

 1. Organizátorom súťaže vo fotografovaní jesene portálu Alpha Universe od spoločnosti Sony v službe Instagram (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Sony Europe B.V. so sídlom na adrese The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Spojené kráľovstvo (ďalej len „Sony“). Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani prepojená so službou Instagram. Instagram nenesie žiadnu zodpovednosť za účastníkov tejto súťaže.
 1. Súťaž je určená pre jednotlivcov vo veku nad 18 rokov, ktorí majú osobné konto Instagram a sú obyvateľmi Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska, Španielska, Holandska, Švajčiarska, Poľska, Nórska, Rakúska, Švédska, Belgicka, Dánska, Portugalska, Fínska, Grécka, Rumunska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Bulharska, Írska, Českej republiky, Chorvátska, Slovinska, Slovenska a Turecka (ďalej len „oprávnené krajiny“). Zamestnanci spoločností skupiny Sony ani ich rodinní príslušníci sa do súťaže nemôžu zapojiť.
 1. Súťaž sa začne 18. septembra 2023 a skončí sa o polnoci 5. novembra 2023 (ďalej len „obdobie súťaže“).
 1. Ak sa chcete do súťaže zapojiť, musíte vykonať nasledujúce kroky:

1. krok: Sledujte konto @alphauniversebysony.eu na Instagrame.

2. krok: Nahrajte na svoje konto na Instagrame fotografiu, ktorú ste osobne zachytili fotoaparátom radu Alpha, ZV alebo RX od spoločnosti Sony, a pridajte nasledujúci hashtag podľa krajiny pobytu:

Zoznam platných hashtagov krajín:

Nemecko #AlphaAutumnDE
UK #AlphaAutumnUK
Francúzsko #AlphaAutumnFR
Taliansko #AlphaAutumnIT
Španielsko #AlphaAutumnES
Holandsko #AlphaAutumnNL
Švajčiarsko #AlphaAutumnCH
Poľsko #AlphaAutumnPL
Nórsko #AlphaAutumnNO
Rakúsko #AlphaAutumnAT
Švédsko #AlphaAutumnSE
Belgicko #AlphaAutumnBE
Dánsko #AlphaAutumnDK
Portugalsko #AlphaAutumnPT
Fínsko #AlphaAutumnFI
Grécko #AlphaAutumnGR
Rumunsko #AlphaAutumnRO
Estónsko #AlphaAutumnEE
Litva #AlphaAutumnLT
Lotyšsko #AlphaAutumnLV
Maďarsko #AlphaAutumnHU
Bulharsko #AlphaAutumnBG
Írsko #AlphaAutumnIE
Česká republika #AlphaAutumnCZ
Chorvátsko #AlphaAutumnHR
Slovinsko #AlphaAutumnSI
Slovensko #AlphaAutumnSK
Turecko #AlphaAutumnTR

 

 1. Súťažné fotografie musia byť zachytené fotoaparátom radu Alpha, ZV alebo RX od spoločnosti Sony. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, vaše konto na Instagrame musí byť verejné. Po uverejnení tu musí vaša fotografia zostať do ukončenia obdobia súťaže, ktoré je uvedené v 3. sekcii vyššie. V opačnom prípade vaša účasť v súťaži nemusí byť uznaná.
 1. Prihlásením fotografií v súlade so 4. sekciou vyššie a zapojením sa do súťaže účastníci súhlasia s podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich dodržiavať. Akékoľvek ďalšie súťažné pokyny stanovené spoločnosťou Sony a uverejnené na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom instagramového konta @alphauniversebysony.eu budú súčasťou súťažných pravidiel.
 1. Na základe nižšie uvedenej sekcie 9 by fotografie mali zachytávať leto a zároveň využívať funkcie fotoaparátu radu Alpha, ZV alebo RX od spoločnosti Sony. Počet fotografií, ktoré môžete nahrať na účasť v súťaži, nie je limitovaný, no každá fotografia musí byť jedinečná a v súlade s podmienkami.
 1. Fotografie upravené akýmkoľvek softvérom na úpravu fotografií alebo ekvivalentnými programami sú akceptované. Účastník zároveň garantuje, že k vylepšeniu fotografie došlo legálne získaným softvérom.
 1. Účastníci majú zakázané označovať alebo uvádzať akýkoľvek hanlivý, urážlivý, nemravný, pornografický, vulgárny, výhražný alebo nezákonný obsah (čo sa týka fotografií aj čo sa týka akýchkoľvek pridaných komentárov/označení) alebo obsah, ktorý by mohol predstavovať alebo podporovať konanie považované za kriminálny trestný čin, skutok s občianskoprávnou zodpovednosťou či skutok inak porušujúci zákon alebo podmienky používania služby Instagram. Účastníci sa do súťaže nemôžu zapojiť uverejnením fotografií, ktoré zahŕňajú vodotlač, informácie o autorovi alebo značky tretích strán.
 1. Spoločnosť Sony skontroluje všetky oprávnené príspevky zapojené do súťaže prostredníctvom služby Instagram počas obdobia súťaže a vyhodnotí ich podľa vlastného uváženia na základe úrovne kreativity, originality a vizuálneho/emocionálneho efektu snímky. Užší výber súťažných snímok bude zostavený spoločnosťou Sony na základe predchádzajúcich kritérií a konečné rozhodnutie o víťazných záberoch urobí nezávislá odborná fotografická porota, ktorej rozhodnutia budú konečné a záväzné.
 1. Účastník, ktorého snímka bude vybraná za víťaznú, bude kontaktovaný prostredníctvom priamej správy v službe Instagram z konta @alphauniversebysony.eu a bude požiadaný o dodanie EXIF údajov týkajúcich sa vybranej fotografie, aby preukázal súlad s požiadavkami na účasť v súťaži. Spoločnosť Sony bude následne pokračovať v komunikácii s potenciálnym výhercom prostredníctvom e-mailu s inštrukciami na získanie ceny. Ak potenciálny výherca neodpovie a nesplní príslušné inštrukcie uvedené v počiatočnej priamej správe v službe Instagram do piatich (5) dní alebo ak sa na základe údajov zistí, že fotografia nespĺňa podmienky, účastník nebude môcť cenu získať a vyberie sa alternatívny výherca. Kontaktovaní budú maximálne traja (3) alternatívni výhercovia.
 1. Tri víťazné snímky vyberie odborná fotografická porota a ceny sú nasledujúce:

1. miesto
Sony Alpha 7 IV (telo)

2. miesto
Možnosť výberu JEDNÉHO z nasledujúcich:

Objektív FE 24 mm f/1,4 G Master od spoločnosti Sony
Objektív FE 35 mm f/1,4 G Master od spoločnosti Sony
Objektív FE 50 mm f/1,4 G Master od spoločnosti Sony

3. miesto
Možnosť výberu JEDNÉHO z nasledujúcich:

Objektív FE PZ 16 – 35 mm f/4 G od spoločnosti Sony
Objektív FE 20 – 70mm f/4 G od spoločnosti Sony
Objektív FE 70 – 200mm f/4 G Macro OSS II od spoločnosti Sony

 1. Získanie hotovostnej alebo kreditnej alternatívy nie je možné. Ceny sú nezameniteľné a neprenosné. Ak by bola cena z akéhokoľvek dôvodu nedostupná, spoločnosť Sony si vyhradzuje právo poskytnúť náhradnú cenu v ekvivalentnej hodnote.
 1. Výherca je plne a výhradne zodpovedný za akékoľvek individuálne daňové povinnosti vyplývajúce zo získania ceny a jej prijatím súhlasí, že spoločnosť Sony zbavuje akejkoľvek takejto zodpovednosti.
 1. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom konta @alphauniversebysony.eu na Instagrame do konca novembra 2023 a ceny budú výhercom bezplatne odoslané do konca decembra 2023. Ceny budú odosielané len do oprávnených krajín uvedených v 2. sekcii vyššie.
 1. Zaslaním fotografií do súťaže sa účastníci zaručujú, že: (1) fotografie sú plne v súlade s pravidlami súťaže a týmito zmluvnými podmienkami; (2) fotografie predstavujú pôvodné zábery zhotovené účastníkom pomocou fotoaparátu radu Sony Alpha, ZV alebo RX; (3) účastník vlastní všetky práva (vrátane autorského práva) na fotografiu(-e); (4) fotografie neporušujú práva žiadnej tretej strany (vrátane práva na publicitu, súkromie alebo iných podobných práv fyzickej osoby) a že dostali povolenie na použitie snímky od všetkých osôb nachádzajúcich sa na predložených fotografiách; a (5) všetky súťažné príspevky musia mať originál v podobe digitálnej fotografie a originálom súťažného príspevku nesmie byť počítačovo generovaný obsah. Ak pri posudzovaní vyvstane pochybnosť v súvislosti s mierou manipulácie s konkrétnym súťažným príspevkom, účastník bude vyzvaný, aby predložil pôvodný súbor na účely overenia. Účastník potvrdzuje, že predkladanie snímok z externých zdrojov (okrem iného vrátane iných webových lokalít či blogov) je zakázané a používanie takýchto fotografií bez povolenia sa môže považovať za porušenie autorských práv.
 1. Ak spoločnosť Sony opodstatnene rozhodne, že požiadavky na účasť v súťaži, tieto podmienky, verejný poriadok či morálka boli porušené, súťažné príspevky môžu byť vylúčené a udelenie cien môže byť odvolané.
 1. Účastník udeľuje spoločnosti Sony neodvolateľnú, neexkluzívnu a bezplatnú licenciu na kopírovanie, modifikovanie, úpravu, prispôsobenie, publikovanie, reprodukovanie, zverejňovanie, distribuovanie a iné používanie súťažných fotografií v ktoromkoľvek online médiu v Európe v období nasledujúcom po prihlásení do súťaže až do 4. novembra 2025 (vrátane práva na sublicenciu pre iné spoločnosti skupiny Sony). Účastník najmä potvrdzuje a súhlasí s tým, že súťažné fotografie môžu byť publikované na webových lokalitách a kontách sociálnych médií spoločnosti Sony Group a že spoločnosť Sony môže fotografie upraviť alebo zmeniť (napríklad orezať alebo doplniť obrázkom, hudbou alebo zvukovými efektmi). Iné použitie fotografií bude podliehať zmluve s účastníkom. Účastník tiež garantuje, že má práva potrebné na udelenie licencie uvedenej v rámci tejto klauzuly. Účastník súhlasí s tým, že sa zrieka všetkých osobnostných práv na používanie súťažných fotografií.
 1. Spoločnosť Sony neprijíma žiadne záväzky týkajúce sa využívania možnosti publikovania súťažných fotografií a účastník je výhradne zodpovedný za riešenie akýchkoľvek sporov s tretími stranami, ktoré sa týkajú fotografií prihlásených do súťaže, a to na vlastné náklady. Účastník súhlasí so zbavením zodpovednosti a nepoškodením spoločnosti Sony, jej pridružených spoločností, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, škodami, stratami, nákladmi alebo výdavkami vyplývajúcimi z jeho účasti v súťaži vrátane využívania súťažných fotografií spoločnosťou Sony, ako aj prijatia a využívania cien zo strany účastníka.
 1. Spoločnosť Sony v súvislosti s touto súťažou alebo cenami nenesie žiadnu inú zodpovednosť a neposkytuje žiadne iné záruky, vyjadrené alebo predpokladané, okrem tých, ktoré sú presne stanovené v týchto podmienkach. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne technické chyby alebo chyby platformy Instagram, ktoré účastníkovi neumožnia účasť v súťaži alebo prijímanie či odosielanie priamych správ. Spoločnosť Sony nevylučuje zodpovednosť za úmrtie alebo osobné zranenie vyplývajúce z vlastnej nedbanlivosti.
 1. Osobné údaje účastníka budú spracované v súlade so zásadami ochrany súkromia spoločnosti Sony a budú použité len na administratívne účely a zaistenie publicity súťaže vrátane komunikácie týkajúcej sa súťaže, spravovania súťažných príspevkov, odosielania cien, zverejňovania víťazných príspevkov, marketingových a propagačných činností spoločnosti Sony, ako aj na účely vyplývajúce z týchto aktivít. V prípade víťazných príspevkov môže spoločnosť Sony uviesť vaše meno, krajinu a informácie o fotoaparáte, pokiaľ proti uverejneniu týchto údajov nevznesiete námietku.
 1. Všetky osobné informácie poskytnuté účastníkmi budú zničené alebo odstránené po ukončení súťaže s výnimkou výhercov cien a tých účastníkov, ktorých fotografie budú použité.
 1. Neschopnosť uplatniť ktorékoľvek z týchto pravidiel alebo podmienok zo strany spoločnosti Sony nebude predstavovať zrieknutie sa práv vyplývajúcich z daného ustanovenia.
 1. Pokiaľ miestne právo krajiny pobytu účastníka nestanovuje inak, súťaž, ako aj požiadavky na zapojenie do nej a tieto podmienky sa riadia anglickým právom a akékoľvek spory budú podliehať právomoci súdov Anglicka a Walesu.

 

 

Predchádzajúci víťazi súťaže

Zaregistrujte sa na príjem bulletinu α Universe

Gratulujeme, máte prihlásený odber bulletinu α Universe

Zadajte platnú e-mailovú adresu

Ľutujeme, vyskytla sa chyba

Gratulujeme, máte prihlásený odber