nevesta a ženích stoja úplne zosúladení tvárami k oknu
Kate and Brent Kirkman

Kate and Brent Kirkman | UK

„Som večný lovec svetla. Svetlo mení obyčajné na magické.“ – Trent Parke

Katinou druhou životnou kariérou je fotografovanie ľudí zamerané na svadby, portréty a budoárové fotografie. V posledných rokov medzi svoje zručnosti pridala aj kinematografiu a centrálnou témou jej práce je fascinácia ľudskou láskou a životom. Cíti sa poctená, že môže zachytávať vzťahy – či už medzi pármi, rodinami, ženským telom a ženskou sebadôverou alebo aj medzi ľuďmi a zvieratami. Je to ako nastavenie zrkadla, ktoré ľuďom cez vonkajšok ukáže, čo cítia vo vnútri. So svojím manželom Brentom Kirkmanom, ktorý je tiež fotoambasádorom spoločnosti Sony Europe, pracuje ako vyučujúca a mentorka školy fotografovania a kinematografie Training byLUMIERE a tiež v ich svadobnej firme. Svoj štýl popisujú ako umelecké rozprávanie príbehov, ktoré zachytí prirodzené emócie a medziľudské prepojenie štýlovým a kreatívnym spôsobom. Vytvárajú prácu, ktorá je originálna, pútavá, umelecká, vynikne, no je aj nadčasová.

Katina a Brentova výbava

Katine a Brentove príbehy