Predstavenie nového produktu Xperia

14. apríla 2021 08:30 BST | 09:30 CEST 
#SonyXperia